Programma Gezonde Generatie

Als gezondheidsfondsen willen we dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Om deze reden investeren de gezondheidsfondsen met het programma Gezonde Generatie gezamenlijk in de gezondheid van toekomstige generaties.

Het ontstaan

Gezondheidsfondsen zetten zich in voor het genezen van ziekte en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening.  Maar het liefst voorkomen we natuurlijk dat mensen ziek worden. Het zijn veelal dezelfde leefstijlgedragingen die aan de basis liggen van vele gezondheidsproblemen. Als we de krachten bundelen, kunnen we op het gebied van preventie veel meer bereiken. En hoe jonger we daarmee beginnen hoe beter. Vanuit dat idee is het meerjarenprogramma Gezonde Generatie ontstaan en in november 2017 door de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) in opdracht van de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV) vastgesteld. Eind mei 2018 heeft het bestuur van de SGF het Plan van Aanpak Gezonde Generatie goedgekeurd om het meerjarenprogramma mee te gaan uitvoeren.

De urgentie

Als samenwerkende gezondheidsfondsen willen we dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Daarom investeren we met het programma Gezonde Generatie in de gezondheid van toekomstige generaties. En dat blijkt hard nodig, want als we niets doen is over twintig jaar meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek. Om dat te voorkomen, werken we samen met jongeren en onze partners aan een gezonde basis, een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving voor alle kinderen en jongeren van Nederland, ongeacht achtergrond, inkomen, opleiding of beperking. Zodat ieder kind de kans en de vrijheid krijgt om het beste uit zichzelf te halen en dromen waar te maken.

Het doel

Het doel is dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is van wereld. En dat lukt alleen als we het samen doen. Geweldig daarom dat ook NOC*NSF de Gezonde Generatie omarmt en zich samen met TeamNL inzet om jongeren te inspireren tot een gezonder, sportiever en gelukkiger leven. Samen maken we de gezondste generatie.