Programma Gezonde Generatie

Als gezondheidsfondsen willen we dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Om deze reden investeren de gezondheidsfondsen met het programma Gezonde Generatie gezamenlijk in de gezondheid van toekomstige generaties.

Het meerjarenprogramma Gezonde Generatie is in november 2017 door SGF vastgesteld in opdracht van de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV). De wens is om krachten te bundelen in het belang van de volksgezondheid en preventie in Nederland.

Onze ambitie is dat in 2040 de Nederlandse jeugd de gezondste is ter wereld. Anno 2018 loopt de jeugd in Nederland nog veel vermijdbare gezondheidsrisico’s, die leiden tot gezondheidsschade op de korte en lange termijn. Dit kunnen we voorkomen als de jeugd gezonder gaat leven. We leggen hiervoor de basis bij kinderen, in de leeftijdscategorie: -9 maanden t/m 24 jaar. Het gezamenlijk verbeteren van hun gezondheid levert heel Nederland veel op. Jongeren gaan zich energieker en gezonder voelen in sociaal, fysiek en mentaal opzicht.

Op de middellange termijn krijgen we een gezondere bevolking met minder chronisch zieken. Op de lange termijn zien we een toename van de gezonde levensjaren van Nederlanders. Zo dragen we bij aan de verhoging van de arbeidsparticipatie en de verlaging van de zorgkosten. Meer informatie over het programma vind je hier.