Word supporter

Leefstijlgeneeskunde

Leefstijlinterventies in de curatieve gezondheidszorg

Het potentieel van leefstijlinterventies voor herstel, behandeling en verbetering van kwaliteit van leven is groot. Toch worden deze tot op heden nog beperkt toegepast. Daarom hebben de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) gezamenlijk een nieuw onderzoeksprogramma ‘Leefstijl in de Zorg’ opgezet. Samen zetten we ons in voor betere bewijsvoering en implementatie van leefstijlinterventies.

Leefstijlgeneeskunde richt zich op het inzetten van leefstijl als onderdeel van de geneeskundige behandeling van ziekten. Hierbij kan gedacht worden aan gezonde voeding, beweging, ontspanning, slaap en reductie van stress. Met een leefstijlinterventie wordt geprobeerd om aanpassingen in de leefstijl te maken wat een positieve bijdrage kan leveren aan kwaliteit van leven bij ziekte, het voorkomen van verergering of zelfs genezing. Het gaat daarbij om zowel persoonlijke gedragsverandering als omgevingsfactoren.

8,5 miljoen

Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders, 8,5 miljoen mensen, heeft één of meerdere chronische aandoeningen.

Urgentie

Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders, 8,5 miljoen mensen, heeft één of meerdere chronische aandoeningen. Dit aantal neemt de komende jaren alleen maar toe. Naast persoonlijk leed leidt dit ook tot maatschappelijk leed in de vorm van onbetaalbare zorg.

Chronische aandoeningen zijn het gevolg van interactie tussen genen, omgeving en leefstijl. Dat een gezonde leefstijl helpt in het voorkomen van ziekte is bekend. Maar dat leefstijlinterventies ook effectief ingezet kunnen worden voor herstel of behandeling van aandoeningen is minder bekend.

Voor sommige aandoeningen is al wetenschappelijk aangetoond dat leefstijlinterventies een positieve invloed hebben in de behandeling zoals bij diabetes. Ook in de behandeling van andere ziekten zoals hart- en vaatziekten, maag-darm-leverziekten en psychologische aandoeningen wordt het potentieel steeds meer aangetoond.

Toch blijft de toepassing van leefstijlinterventies in de behandeling van chronische aandoeningen achter. Een van de knelpunten is dat er nog onvoldoende (geaccepteerd) wetenschappelijk bewijs is over de effectieve inzet van leefstijlinterventies.

"Het potentieel van leefstijl in de behandeling van chronische aandoeningen is groot, maar de toepassing blijft nog achter. Daar willen wij verandering in brengen."

Lisette Krul, Teamleider Innovatieve Behandelingen

Ons doel

Met het onderzoeksprogramma ‘Leefstijl in de Zorg’ willen we zorgen voor betere bewijsvoering en implementatie van leefstijl interventies voor zoveel mogelijk chronische aandoeningen.

Wat wij doen

Op 28 maart 2023 openden we gezamenlijk een subsidieoproep. Deze subsidieoproep bevatte twee thema’s:

  • Onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van leefstijl binnen de zorg.
  • Onderzoek naar generieke (biologische en/of gedrags-) werkingsmechanismen van leefstijl die van invloed zijn op meerdere ziekten en doorvertaling van mechanistische kennis naar leefstijlinterventies.

Voor dit tweede thema – gericht op generieke werkingsmechanismen- stelde de SGF in samenwerking met Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) PPS-toeslag beschikbaar om innovatief onderzoek door publiek-private samenwerking (PPS) te stimuleren.

Voor alle onderzoeksprojecten is focus op implementatie van groot belang. Dat is waarom we het belangrijk vinden om samen te werken met belanghebbenden waaronder patiënten en zorgprofessionals.

Onderstaande 13 projecten worden nu gefinancierd:

 

Projecten

Partner Coalitie Leefstijl in de Zorg

De nationale Coalitie Leefstijl in de Zorg is opgericht door onder andere TNO en de Patiëntenfederatie Nederland, met middelen vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze coalitie bestaat uit een verzameling partijen die actief zijn in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken zijn bij leefstijl in de zorg. De coalitie streeft ernaar dat uiterlijk 1 januari 2025 de inzet op gezonde leefstijl integraal onderdeel uitmaakt van de reguliere zorg voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte (risicogroepen en patiënten).

Wij zijn als partner in de coalitie kernlid in het Team Onderzoek. Dit team heeft als doel een lange termijn onderzoeksagenda op te stellen die de ambitie van de coalitie ondersteunt. Op dit onderwerp brengen wij de kennis en ervaring van 22 gezondheidsfondsen in. Samen met de coalitie en met Topsector Life Sciences & Health kunnen we de komende jaren een krachtige impuls geven om leefstijl onderdeel te maken van behandeling van vele ziekten.

Ga hier naar de website van de Coalitie Leefstijl in de Zorg

 

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken?

Neem dan gerust contact met ons op.

krul@gezondheidsfondsen.nl

Lisette Krul

Teamleider Innovatieve Behandelingen