Word supporter

De Vereniging

Bestaat uit 22 samenwerkende gezondheidsfonden

De vereniging en haar leden

De vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) bestaat uit 22 gezondheidsfondsen die samen werken aan een langer gezond leven voor iedereen in Nederland. De vereniging vormt een platform en acteert als verbinder om de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de gezondheidsfondsen onderling te bevorderen.

Bestuur

Het bestuur bestuurt de vereniging met het mandaat van de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV bestaat uit de directies van alle gezondheidsfondsen en besluit over de koers en activiteiten van de SGF. Het bureau SGF voert samen met haar leden het beleid uit en legt daarover verantwoording af aan de ALV.

Samenstelling van het bestuur

Hans Schirmbeck

Voorzitter SGF-bestuur

Petra Bongaarts

Penningmeester SGF-bestuur (Hartstichting)

Agnes Gebhard

Lid SGF-bestuur (KNCV Tuberculosefonds)

Diena Halbertsma

Lid SGF-bestuur (Diabetesfonds)

Gerjoke Wilmink

Lid SGF-bestuur (Alzheimer Nederland)

Joost Wijnhoud

Lid SGF-bestuur (EpilepsieNL)

Het Bureau

Bureau SGF ondersteunt het bestuur, de diverse projectgroepen en activiteiten van de SGF, en coördineert de samenwerking op gezamenlijke thema’s.

Daarbij werkt zij samen met fondsmedewerkers en partners.

Team

Mark Monsma

Directeur, Teamleider Verenigingszaken en Impact Team Leider

Astrid van der Laan

Directiesecretaresse

Marja Baggen

Secretariaat

Laura Bierman

HR Adviseur

Fleur van Bladeren

Teamleider Lobby

Monique de Boer

Coördinator AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie

Marieke Bos

Beleidsadviseur Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie

Amy Davies

Beleidsadviseur Verenigingszaken

Elisabeth Dijkstra

Online communicatiemedewerker

Jantine Dijkstra

Communicatiemedewerker SGF

Eva Fechner

Beleidsadviseur Onderzoek

Kanysha Hilberink

Beleidsmedewerker Jongereninclusie

Ronald Jas

Adviseur Public Affairs en Communicatie Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie

Ramona Kapitein

Teamleider Kwaliteit van Leven

Annemiek van Kessel

Beleidsmedewerker AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie

Janna Klein Breteler

Beleidsmedewerker Infectieziekten

Reina de Kinderen

Teamleider Stakeholdermanagement

Lisette Krul

Teamleider Innovatieve Behandelingen

Remco Lassche

Teamleider Bedrijfsvoering

Loek Leenen

Coördinator Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie

Manouk Legierse

Content creator GG

Renée Narinx

Bestuurssecretaris & Beleidsadviseur Ziekte-overstijgende programma's

Natascha Roukema

Teamleider Communicatie

Livia dos Santos Bahia

Brand Manager Gezonde Generatie

Bianca Schoonbeek

Teamleider Gezonde Generatie

Martine Quint

Beleidsmedewerker Kwaliteit van leven

We werken momenteel samen met:

Margot Beukers (adviseur), Marleen Braam (communicatie), Lianne Bogers (relatiemanager), Annet Bruil (strategisch adviseur Kwaliteit van Leven), Hetty Crèvecoeur (content creator GG), Petra Gielen (salarisadministratie), Bob Groeneveld (Adviseur KOI), Boudewijn Hubert (adviseur kennis, onderzoek en impactmeting), Lise Lotte Kerkhof (communicatie/ lobby adviseur APGG), Kelvin Klatt (organisatieadviseur), Bert Kuipers (kwartiermaker infectieziekten), Anne Marsman (adviseur ACEs), Adnan Mirza (strategisch adviseur), Eleanne Plaizier (aanvoerder weerbaarheid/ mentale gezondheid a.i.), Judith Sander (adviseur proces- GG), Bianca Schoonbeek (teamleider GG a.i.), Arianne Selderslaghs (secretariaat), Ad den Toom (boekhouding), Linda van den Top (secretariaat GG en AVGG), Marieke Wollaars (beleidsmedewerker mentale gezondheid a.i.).

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken?

Neem dan gerust contact met ons op.

secretariaat@gezondheidsfondsen.nl