Word supporter

Immunologie

Uniek immunologisch onderzoek brengt behandeling voor veel patiënten dichterbij.

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen en de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) stelden aangevuld met cofinanciering door het bedrijfsleven 17,5 miljoen euro beschikbaar voor immunologisch onderzoek. Niet eerder werd er in Nederland zo breed ziekteoverstijgend samengewerkt in onderzoek naar het afweersysteem. In plaats van dat er gekeken wordt naar één specifiek ziektebeeld, is in de gefinancierde projecten gezocht naar de achterliggende oorzaak: de fout in het immuunsysteem. Hiermee kan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor vele immuunziekten versneld worden en kunnen patiënten beter op maat behandeld worden.

“Met dit onderzoek hebben we de echte vertaalslag kunnen maken van het onderzoek dat we wel al deden voor kanker naar andere ziektebeelden.”

prof. dr. Jolanda de Vries,

Urgentie

Bij uiteenlopende ziekten speelt ontregeling van het immuunsysteem een cruciale rol, onder meer bij infectieziekten, kanker, allergieën en auto-immuunziekten. Bij veel aandoeningen is het afweersysteem ontregeld; zo reageert het afweersysteem bijvoorbeeld te sterk in het geval van auto-immuunziekten als reuma en diabetes en juist onvoldoende in het geval van kanker. Ook bij MS, allergieën, chronische ontstekingsziekten aan bijvoorbeeld de darmen of luchtwegen en het ontstaan van hart- en herseninfarcten speelt het afweersysteem een belangrijke rol.

Ons doel

Met dit programma willen we behandeling op maat voor zoveel mogelijk immunologische aandoeningen mogelijk maken. In plaats van dat er gekeken wordt naar een bepaald ziektebeeld, kijkt men naar de achterliggende oorzaak: een fout in het immuunsysteem. In dit programma komen specialisten bij elkaar uit velden die normaliter niet zo snel met elkaar samenwerken. Door op deze manier ziekteoverstijgend met elkaar samen te werken, ontstaat er een kruisbestuiving die de ontwikkeling van nieuwe behandelingen versnelt voor een groot aantal ziekten.

Wat we doen

Om ervoor te zorgen dat het ontspoorde immuunsysteem gezond wordt en blijft hebben de Samenwerkende Gezondheidsfondsen en de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) een onderzoeksprogramma opgezet om veelbelovend onderzoek te financieren. Vele onderzoekers hebben hiervoor de krachten gebundeld met belanghebbenden zoals patiënten, artsen, gezondheidsfondsen en bedrijven in een unieke samenwerking in ziekteoverstijgend immunologisch onderzoek.

Het onderzoeksprogramma is gestart met drie projecten die zich ieder richtten op een ander celtype uit het immuunsysteem; dentritische cellen (DC 4 Balance), T-cellen (TIMID) en B-cellen (Target-2-B). Samen vormen deze celtypen een groot deel van het immuunsysteem. Gedurende de looptijd van de projecten is onderling verbinding gelegd waar mogelijk. De projecten zijn eind 2022 afgerond, waarna de onderzoekers de krachten gebundeld hebben in één onderzoeksconsortium Immune Health Seed. Voor meer informatie zie onderstaande projectinformatie.

Samenwerkingen met patiënten

De bijdrage van patiënten is cruciaal binnen de projecten. Door hun betrokkenheid kunnen de vragen die bij hen leven in het onderzoek meegenomen worden. Ook kunnen de onderzoekers door de inbreng van de patiënten vaststellen welke behandelingen te intensief zijn en waar voor hen de grens ligt. Tot slot kunnen de patiënten door hun betrokkenheid beter op de hoogte gehouden worden over het verloop van het onderzoek en de vervolgstappen.

Projecten

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken?

Neem dan gerust contact met ons op.

krul@gezondheidsfondsen.nl

Lisette Krul

Teamleider Innovatieve Behandelingen