Word supporter

Humane Meetmodellen

Betere bruikbare onderzoeksresultaten met Humane Meetmodellen

De Samenwerkende Gezondheidsfonden investeren met het onderzoeksprogramma Humane Meetmodellen in de ontwikkeling en toepassing van humane meetmodellen. Hiermee willen we bereiken dat door gebruik van humane meetmodellen onderzoek beter voorspelbaar en sneller toepasbaar is voor de patiënt. Humane meetmodellen nemen de mens als uitgangspunt en zijn bijvoorbeeld gebaseerd op humaan weefsel en humane data. Denk aan menselijk materiaal als stamcellen, weefsel na operaties of ‘organen-op-een-chip’.

Urgentie

Op dit moment wordt nog veel gezondheidsonderzoek met proefdiermodellen gedaan. Deze modellen blijken de situatie in de mens niet altijd goed te voorspellen. De verwachting is dat onderzoeksmodellen die gebaseerd zijn op de mens, de situatie in de mens beter benaderen dan proefdiermodellen. Op dit moment zijn humane meetmodellen voor veel gezondheidsonderzoeksvragen nog niet (voldoende) ontwikkeld of worden nog niet geaccepteerd door bijvoorbeeld autoriteiten of bedrijven.

Lees voor meer informatie de visie Samenwerkende Gezondheidsfondsen over dierproeven, humane meetmodellen en het stimuleren van proefdiervrij onderzoek.

Ons doel

Door de ontwikkeling van humane meetmodellen te stimuleren, willen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen de wetenschap uiteindelijk minder afhankelijk maken van dierproeven. Zodat humane meetmodellen op termijn het uitgangspunt worden voor gezondheidsonderzoek. Samen met de overheid en andere organisaties waaronder Proefdiervrij, Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) en ZonMw lopen we voorop in de transitie naar proefdiervrije meetmodellen. Hiervoor zijn we onder meer aangesloten bij de landelijke Transitie naar Proefdiervrije Innovatie (TPI).

Tot op heden is het proefdiermodel nog vaak de standaard binnen gezondheidsonderzoek. Ondanks de beweging naar andere modellen blijft de toepassing ervan vaak nog achter. Daar willen we verandering in brengen door de ontwikkeling van toepassingsgerichte humane meetmodellen te stimuleren. Zo kunnen we op termijn ziekten steeds beter voorkomen of sneller genezen, waardoor meer mensen langer gezond leven. Dát is onze missie.

Mark Monsma, Directeur Samenwerkende Gezondheidsfondsen

Wat we doen

In het programma Humane Meetmodellen werkt de SGF samen met Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland), ZonMw en NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Ook ondersteunt de Stichting Proefdiervrij projecten in dit programma. Door middel van twee financieringsrondes zijn inmiddels 13 projecten gehonoreerd, waarbij meer dan 9 miljoen euro onderzoekssubsidie beschikbaar is gesteld. Begin mei zijn we van plan om een nieuwe subsidieoproep open te stellen. Daarover lees je hier meer.

Binnen de projecten worden onder andere tumor- en huid organoïden en ‘organ-on-a-chip’ modellen ontwikkeld voor het testen van nieuwe geneesmiddelen, multi-weefsel kweeksystemen getest voor betere therapieën en slimme EEG-caps ingezet voor het meten van hersenactiviteit. Alle projecten richten zich op behandeling en/of preventie van ziekte en hebben een sterk toegepast karakter, waarbij de meeste projecten zich richten op meerdere ziektebeelden. Dit maakt dat de projecten in potentie impact hebben voor meerdere patiëntengroepen.

Alle projecten worden gemonitord. Voor de SGF en haar leden is het belangrijk om kennisvalorisatie en kennisoverdracht te stimuleren. Zo werken de onderzoekers binnen deze 13 projecten nauw samen met kennisgebruikers zoals bedrijven, clinici en patiëntvertegenwoordigers. Ook wordt jaarlijks een programmadag door de SGF en haar partners georganiseerd om onderling verbinding te creëren en kennis te delen.

Projecten

Resultaten

Onderzoekers aan het woord

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken?

Neem dan gerust contact met ons op.

krul@gezondheidsfondsen.nl

Lisette Krul

Teamleider Innovatieve Behandelingen