Word supporter

Onze Missie

Langer gezond leven voor iedereen in Nederland

Onze missie: langer gezond leven voor iedereen in Nederland

Wij geloven dat een langer gezond leven voor iedereen in Nederland mogelijk is, door te werken aan het voorkomen, genezen en behandelen van ziekten en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening.

Wij geloven dat we als collectief de meeste impact hebben als we de ziekteoverstijgende onderwerpen samen oppakken en de gespecialiseerde gezondheidsfondsen de ziektespecifieke onderwerpen organiseren.

Door de krachten te bundelen, bereiken we samen meer. Lees hier ons manifest.

Urgentie

Het gaat niet goed met de gezondheid van Nederlanders. We leven weliswaar steeds langer, maar zijn hiervan steeds meer jaren ziek. Op dit moment heeft ruim 50% van de Nederlanders een chronische aandoening en dat aantal neemt de komende jaren toe.

We weten ook dat de groei van de zorg(vraag) op termijn onhoudbaar is. Zonder veranderingen zou over veertig jaar één op de drie mensen in de zorg moeten werken, vergeleken met één op de zeven nu. De sociale en economische gevolgen hiervan zullen niet te overzien zijn.

Om een duurzame verandering in gang te zetten, is meer aandacht voor een gezonde leefomgeving  en een gezonde leefstijl noodzakelijk. We lopen in Nederland veel vermijdbare gezondheidsrisico’s, die leiden tot gezondheidsschade op de korte en lange termijn. Dat moet en kan anders.

Groot netwerk

Een groot netwerk van fondsen in het gezondheids- en onderzoeksveld, de maatschappij, de politiek en het bedrijfsleven.

5 miljoen donateurs

Een achterban van duizenden vrijwilligers en zo'n 5 miljoen donateurs.

420 miljoen euro

Ruim €420 miljoen aan middelen die gezamenlijk bijeen worden gebracht

Onze aanpak

Met een achterban van opgeteld ruim 4,5 miljoen huishoudens en een groot netwerk in het gezondheidsveld, de politiek en het bedrijfsleven hebben de 22 samenwerkende gezondheidsfondsen een sterke maatschappelijke positie verworven en werken we aan het realiseren van onze missie: langer gezond leven voor iedereen in Nederland.

  • Als collectief van 22 samenwerkende gezondheidsfondsen zetten we ons samen met vele partners in voor het realiseren van een gezonde leefomgeving voor alle Nederlanders en in het bijzonder voor de jeugd.
  • Ook investeren we in onderzoek ten behoeve van behandeling en genezing van (chronische) aandoeningen.
  • Als derde zetten we ons in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van de mensen die leven met een (chronische) aandoening.

Lees hier ons jaarverslag 2022

Wat wij doen

ANBI

Samenwerkende Gezondheidsfondsen is geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hier vindt u overige feitelijke informatie, waaronder contactgegevens, namen en functies van bestuurders en financiële verantwoording. Met dit document voldoen wij aan de eisen voor de ANBI-publicatieplicht.

Lees meer

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken?
Neem dan gerust contact met ons op.

secretariaat@gezondheidsfondsen.nl