Word supporter

ANBI

Samenwerkende Gezondheidsfondsen is geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Doelstelling Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF)

De statutaire doelstellingen van de SGF zijn:

  • Het gezamenlijk naar buiten treden in het kader van belangenbehartiging betreffende de doelstelling van de fondsenwervende instellingen die onder andere in Nederland werkzaamheden verrichten op het gebied van de gezondheidszorg.
  • Het bevorderen en faciliteren van samenwerking tussen de aangesloten leden en andere gezondheidsorganisaties.

In de praktijk bevordert de SGF de samenwerking tussen deze individuele gezondheidsfondsen, zodat de afzonderlijke kracht elkaar kan versterken en grotere maatschappelijke impact krijgt. De gezamenlijke missie van gezondheidsfondsen die zich binnen de SGF hebben verenigd, is: langer gezond leven voor iedereen in Nederland. Deze fondsen geloven dat zij het meest impactvol zijn als ze binnen de SGF de bij uitstek ziekteoverstijgende thema’s – zoals een gezonde leefstijl in een gezonde omgeving – voornamelijk gezamenlijk oppakken en de meer ziekte specifieke onderwerpen vanuit de afzonderlijke (gespecialiseerde) gezondheidsfondsen organiseren.

Fiscaalnummer / RSIN 
822673605

Adres- en contactgegevens 
Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF)
Stationsplein 139 (2e etage)
3818 LE Amersfoort
www.gezondheidsfondsen.nl

Bestuurssamenstelling 
Het bestuur voert het beleid uit en legt daar verantwoording over af aan de leden via de Algemene Ledenvergadering.

Beloningsbeleid
Het bestuur van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen werkt onbezoldigd. De directeur en medewerkers worden beloond volgens de CAO van het Longfonds.

Meer informatie

Beleidsplan (PDF)
Verslag van de uitgevoerde werkzaamheden: zie jaarverslag (PDF)
Verslag financiële verantwoording: zie financieel jaarverslag (PDF)
Publicatieformulier ANBI

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken?

Neem dan gerust contact met ons op.

secretariaat@gezondheidsfondsen.nl