Word supporter

Gehonoreerde projecten ‘Leefstijl in de Zorg’

Leefstijlinterventies in de zorg kunnen bijdragen aan herstel en het verminderen van klachten tijdens ziekte. Uiteindelijk willen we dat leefstijl een integraal onderdeel is van de zorg en dat zorgverleners in het ziekenhuis, huisartsen en/of paramedici dus vaker zo’n leefstijlinterventie aanbieden. 13 nieuwe projecten gaan nu onderzoek doen naar leefstijl in de zorg en zorgen voor een betere wetenschappelijke onderbouwing van leefstijlgeneeskunde.

Van de 13 projecten zijn 11 projecten gericht op de (kosten)effectiviteit van leefstijlinterventies in de zorg en 2 projecten gericht op de werkingsmechanismen van leefstijl. Ze zijn gehonoreerd met subsidie uit onze ronde Leefstijl in de Zorg. Deze oproep werd in maart 2023 opengesteld door ZonMw, De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland).

Gezamenlijk willen we bijdragen aan betere bewijsvoering, bredere toepassing van leefstijl in de behandeling (meer ziekten en patiëntengroepen) en implementatie van leefstijlgeneeskunde interventies.

11 nieuwe projecten onderzoeken (kosten)effectiviteit van leefstijlinterventies

De volgende projecten gaan onderzoek doen naar de (kosten)effectiviteit van leefstijlinterventies. De monitoring van deze projecten loopt via ZonMw.

2 nieuwe projecten onderzoeken werkingsmechanismen van leefstijl

De volgende projecten gaan onderzoek doen naar de generieke werkingsmechanismen van leefstijl die van invloed zijn op meerdere ziekten. De monitoring van deze projecten loopt via De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland).

Coalitie Leefstijl in de Zorg

Programmeren voor de praktijk vraagt om samenwerken met beleid en praktijk. Wij werken daarom nauw samen met de coalitie Leefstijl in de Zorg. Het doel van de coalitie is het vergroten van de inzet op gezonde leefstijl door zorgprofessionals en patiënten zelf, en de (kennis)versnippering in het veld te verkleinen.

———————————————————

Leefstijlgeneeskunde
Het toepassen van leefstijlinterventies in de gezondheidszorg wordt ook wel leefstijlgeneeskunde genoemd. Leefstijlgeneeskunde focust op het herstel of op het verminderen van ziekteklachten van patiënten met chronische ziekten. Het omvat bekende leefstijlfactoren als voeding en beweging, maar ook slaap, stress en zingeving. 

Gerelateerde berichten