Word supporter

Kennissynthese vermoeidheid overhandigd aan Patiëntenfederatie Nederland

  • Algemeen
  • Nieuws

Op woensdag 26 januari 2022 hebben ZonMw en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) de kennissynthese ‘vermoeidheid bij chronische ziekten’ overhandigd aan Patiëntenfederatie Nederland. Véronique Timmerhuis, algemeen directeur van ZonMw en SGF-voorzitter Michael Rutgers overhandigden de synthese digitaal aan Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie.

‘We wisten nog te weinig over vermoeidheid’

De kennissynthese is opgesteld in opdracht van ZonMw en SGF en uitgevoerd door de Universiteit Maastricht. SGF-voorzitter Michael Rutgers schetste aan het begin van de online bijeenkomst kort de voorgeschiedenis van de synthese. ‘Een paar jaar geleden, tijdens een KNAW-bijeenkomst over vermoeidheid, kwamen we tot de conclusie dat we eigenlijk weinig wisten over het onderwerp. Dit terwijl vermoeidheid een belangrijk thema was bij de achterbannen van de fondsen.’

Bundeling van krachten

Die KNAW-bijeenkomst vormde uiteindelijk mede de aanleiding om een kennissynthese te schrijven. Deze werd eind 2021 gepubliceerd. Onderzoekers Annemie Schols en Martijn Spruit presenteerden kort de eindresultaten van hun onderzoek. Schols vertelde dat ze trots is op het eindresultaat. ‘De kennissynthese is een mooie bundeling van krachten tussen onderzoekers, beleidsmedewerkers en patiënten.’

In onderstaande animatievideo worden de belangrijkste resultaten van de synthese kort toegelicht.

Meer onderzoek nodig naar oorzaken en behandeling vermoeidheid

Ook Véronique Timmerhuis, algemeen directeur van ZonMw, is trots op het eindresultaat. Maar, benadrukte ze: we zijn er nog niet. ‘De kennissynthese zet op een rij wat we al wel en nog niet weten over vermoeidheid, generiek kijkend over diverse ziektebeelden heen. Maar er is echt nog meer onderzoek nodig om duidelijk te krijgen wat vermoeidheid veroorzaakt, welke effecten dat heeft op maatschappelijke terreinen en welke behandelingen effectief zijn.’ Timmerhuis hield een pleidooi om hierin samen op te trekken. ‘De vervolgstappen moeten we echt samen zetten.’

‘Een cadeau waar je iets mee moet’

Na de digitale overhandiging was het woord aan Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Zij noemde de kennissynthese een mooi cadeau, ‘een cadeau waar je iets mee moet’. ‘Vermoeidheid is een zeer herkenbaar probleem voor onze achterban. We weten nog weinig over de oorzaken en behandeling. Het is een onontgonnen terrein, terwijl het zo veel mensen aangaat.’

Veldman sprak de intentie uit zich de komende tijd voor het onderwerp in te zetten, in samenwerking met ZonMw en SGF. Daarbij is het volgens Veldman wel relevant dat er geld vrijkomt om de aanbevelingen uit de kennissynthese te realiseren. ‘Niet alleen zodat we meer kennis opdoen over vermoeidheid, maar ook om praktische oplossingen voor patiënten mogelijk te maken.’

Meer weten over de kennissynthese?

Op www.zonmw.nl/vermoeidheid staat informatie over het onderwerp vermoeidheid gebundeld. Op deze pagina vindt u onder andere de volledige kennissynthese, verhalen van patiënten die last hebben van vermoeidheid en handvatten om met het thema vermoeidheid aan de slag te gaan. In een eerder gepubliceerd nieuwsbericht lees je meer over de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit de synthese.

Gerelateerde berichten