Het SGF-bestuur voert het beleid uit en legt daar verantwoording over af aan de Algemene Ledenvergadering. Het wordt bij de werkzaamheden ondersteund door het bureau. Het bureau ondersteunt het bestuur en de project- en themagroepen van de SGF.

Bestuur

Michael Rutgers (voorzitter)

Directeur Longfonds

Koos Boering (penningmeester)

Manager beheer en services / controller Aidsfonds

Bernique Tool

Directeur Maag Lever Darm Stichting

Stans van Egmond

Directeur/Bestuurder Trombosestichting Nederland

Merel Heimens Visser

directeur-bestuurder Hersenstichting

Bureau

Kirsten van den Berg

Mark Monsma

Directeur

Amy Davies

Beleidsadviseur

Ramona Kapitein

Coördinator Onderzoek, Innovatie & Participatie

Astrid van der Laan

Secretaresse

Emiel Rolink

Beleidsadviseur

Alice Kroeze

Communicatieadviseur