Het SGF-bestuur voert het beleid uit en legt daar verantwoording over af aan de Algemene Ledenvergadering. Het wordt bij de werkzaamheden ondersteund door het bureau. Het bureau ondersteunt het bestuur en de project- en themagroepen van de SGF.

Bestuur

Hans Schirmbeck (voorzitter)

Petra Bongaarts (penningmeester)

Teammanager Planning, Control & Processen Hartstichting

Gerjoke Wilmink

Directievoorzitter Alzheimer Nederland

Diena Halbertsma

Directeur Diabetesfonds

Agnes Gebhard

Technisch directeur KNCV Tuberculosefonds

Joost Wijnhoud

Directeur-bestuurder EpilepsieNL

Bureau

Mark Monsma

Directeur

Astrid van der Laan

Directiesecretaresse

Marja Baggen

Secretaresse

Fleur van Bladeren

Programmamanager stakeholders

Monique de Boer

Coördinator AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie

Marieke Bos

Beleidsadviseur Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie

Amy Davies

Beleidsadviseur Verenigingszaken

Eva Fechner

Beleidsadviseur Onderzoek

Kanysha Hilberink

Beleidsmedewerker Mentale gezondheid

Ronald Jas

Adviseur Public Affairs en Communicatie Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie

Ramona Kapitein

Programmamanager Kwaliteit van leven

Annemiek van Kessel

Beleidsmedewerker AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie

Janna Klein Breteler

Beleidsmedewerker Onderzoek

Lisette Krul

Programmamanager Onderzoek

Remco Lassche

Programmamanager Beleid, planning en control

Loek Leenen

Coördinator Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie

Renée Narinx

Beleidsadviseur Ziekte-overstijgende programma's

Martine Quint

Beleidsmedewerker Kwaliteit van leven

Livia dos Santos Bahia

Communicatiemedewerker

We werken momenteel samen met:

Adnan Mirza (Strategisch adviseur), Alice Kroeze (Strategisch communicatie adviseur), Arianne Selderslaghs (Management ondersteuning a.i.), Bert Kuipers (Strategisch adviseur Infectieziekten & antimicrobiële resistentie), Boudewijn Hubert (Adviseur Kennis, Monitoring en Impact), Eleanne Plaizier (Adviseur Mentale gezondheid), Elena Idu (Adviseur Social media & Jongereninclusie), Femke de Kort (Adviseur Communicatie), Jaap de Graaf (Adviseur Sport en bewegen), Judith Sander (Adviseur Communicatie), Lianne Bogers (Adviseur vermogensfondsen), Linda van den Top (Management ondersteuning a.i.), Manouk Legierse (Communicatiemedewerker a.i.), Marieke Wollaars (Adviseur Mentale gezondheid), Marjon Donkers (Adviseur Preventie ingrijpende jeugdervaringen), Suzanne van der Goot (Adviseur Social media & Jongereninclusie)