Word supporter

Uniek immunologisch onderzoek

brengt patiënt specifieke behandelingen voor veel verschillende immunologische aandoeningen een stap dichterbij.

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen en de Topsector Life Sciences & Health stelden aangevuld met cofinanciering door het bedrijfsleven 17,5 miljoen euro beschikbaar voor immunologische onderzoeken. In plaats van dat er gekeken wordt naar één specifiek ziektebeeld, is in de projecten gezocht naar de achterliggende oorzaak: de fout in het immuunsysteem. Hiermee kan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor vele immuunziekten versneld worden en kunnen patiënten beter op maat behandeld worden. Niet eerder werd er in Nederland zo breed ziekte overstijgend samengewerkt in onderzoeken naar het afweersysteem.

Binnen het onderzoeksprogramma zijn drie projecten van start gegaan. Deze drie projecten richtten zich ieder op een ander celtype uit het immuunsysteem; dentritische cellen, T-cellen en B-cellen. Samen vormen deze celtypen een groot deel van het immuunsysteem.

DC4Balance richt zich op de dendritische cellen. Deze controleren het lichaam op de aanwezigheid van ziekteverwekkers en sturen T- en B-cellen aan. Binnen DC4Balance is een start gemaakt met het verkrijgen van een uitgebreid beeld van de ontregeling van het immuunsysteem en is er gekeken naar nieuwe aangrijpingspunten voor nieuw te ontwikkelen therapie die de verstoorde werking van het immuunsysteem weer in balans brengt. Met deze therapie kan gezorgd worden dat de dendritische cellen op de juiste manier de T- en B-cellen aansturen.

Lees meer

Onjuiste werking van T-cellen veroorzaakt veel verschillende ziekten waarvan de hevigheid van de ziekte  varieert van patiënt tot patiënt. Als gevolg hiervan is de respons op de behandeling ook zeer wisselend. In het TIMID-project wordt gekeken hoe T-cellen werken en wat de invloed is van verschillende factoren in het lichaam op de T-cellen.

Lees meer

De B-cel afweer kan op verschillende manieren werken en dat gaat niet altijd zoals gewenst waardoor auto-immuunziekten ontstaan. Momenteel zijn de onderliggende ziekteverwekkende mechanismen en hun overeenkomsten en verschillen onbekend. Target to B! Heeft het gedrag van ontspoorde B-cellen onderzocht om de overeenkomsten en verschillen tussen deze auto-immuunziekten te kunnen vinden  zodat op basis hiervan betere therapieën ontwikkeld kunnen worden.

Lees meer

Meer weten over het Immunologie programma?

Lees meer

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken?
Neem dan gerust contact met ons op.

krul@gezondheidsfondsen.nl

Lisette Krul

Teamleider Innovatieve Behandelingen