Word supporter

Vooraankondiging subsidieoproep: onderzoek leefstijl in de zorg

  • Leefstijlgeneeskunde
  • Nieuws

Leefstijl integraal onderdeel maken van de reguliere zorg

ZonMw, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) zijn voornemens om in maart een subsidieoproep voor onderzoek open te stellen. Deze subsidieoproep richt zich op leefstijl in de zorg. Met als doel: leefstijl integraal onderdeel maken van de reguliere zorg, voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte.

De subsidieoproep bevat twee pijlers:

  • onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van leefstijl binnen de zorg;
  • onderzoek naar generieke (biologische en/ of gedrags-) werkingsmechanismen van leefstijl die van invloed zijn op meerdere ziekten en doorvertaling van mechanistische kennis naar leefstijlinterventies.

Innovatief onderzoek door publiek-private samenwerking
Voor de tweede pijler -gericht op generieke werkingsmechanismen- stelt de SGF in samenwerking met Health~Holland PPS-toeslag beschikbaar om innovatief onderzoek door publiek-private samenwerking (PPS) te stimuleren. Hier zijn de PPS-voorwaarden van toepassing, waaronder een verplichte cofinancieringseis.

Binnen de gehele subsidieoproep wordt ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor (toekomstige) implementatie.

Save the date: digitale bijeenkomst op 11 april
Op 11 april organiseren ZonMw, SGF en Health~Holland een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden in de subsidieoproep. Tijdens deze bijeenkomst zal de subsidieoproep toegelicht worden en kunnen eventuele vragen beantwoord worden. Houd onze website in de gaten. Binnenkort laten we u weten hoe u zich bijvoorbeeld kunt aanmelden.

Coalitie Leefstijl in de zorg
Deze subsidieoproep maakt onderdeel uit van de brede leefstijlcoalitie Leefstijl in de Zorg. Hierin werkt ZonMw samen met TNO en Patiëntenfederatie. De coalitie is op dit moment in de opstartfase.

De subsidieoproep is onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (Integraal Zorgakkoord: ‘Samen werken aan gezonde zorg’ | Rapport | Rijksoverheid.nl). ZonMw streeft naar borging van  de samenhang en verbinding tussen de subsidieoproep en deze leefstijlcoalitie.

Lees meer op deze pagina van ZonMw

Gerelateerde berichten