Word supporter

ImmuneHealthSeed: vervolg op immunologie programma

  • Immunologie
  • Nieuws

Eind 2022 zijn de projecten DC4Balance, TIMID en Target2B afgerond waarna de drie consortia zich hebben verenigd in één groot publiek-privaat partnerschap onder de naam ImmuneHealthXL. Gezien de veelbelovende resultaten van de drie projecten heeft Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, 3 miljoen euro PPS-toeslag beschikbaar gesteld aan de Samenwerkende Gezondheidsfondsen voor vervolgonderzoek. Aanvullend hierop heeft het bedrijfsleven 800.000 euro cofinanciering toegezegd. Het door de drie consortia gezamenlijk ingediende onderzoeksvoorstel, getiteld ImmuneHealthSeed, borduurt voort op de eerder behaalde resultaten. De onderzoekers willen met behulp van de Immunological Disease Activity score (IDA) voorspellen welke therapie het beste en blijvend zal werken bij uiteenlopende immunologische aandoeningen. Nadat het voorstel door een internationale, onafhankelijke commissie positief beoordeeld werd, is het project op 1 juli 2023 officieel van start gegaan. Het onderzoek heeft een looptijd van 4 jaar.

De achterliggende oorzaak

Auto-immuunziekten komen veel voor in de samenleving; bij 5-8% van de bevolking. Ook al zijn de klachten per type auto-immuunziekte verschillend, toch is de oorzaak vaak hetzelfde: een overactief afweersysteem. Medicijnen om auto-immuunziekten te onderdrukken proberen die immunologische afwijkingen te onderdrukken. Toch werkt hetzelfde medicijn niet bij iedereen of na een tijd niet meer goed. Dit komt omdat de afwijkingen per patiënt vaak verschillen of op den duur veranderen. Auto-immuunziekten zijn tot op heden meestal niet te genezen en vlammen vaak na kortere of langere tijd weer op.

Vervolgstudie

In de vervolgstudie gaat het consortium ImmuneHealthSeed het immunologische ziekteprofiel per patiënt over de tijd analyseren. Een ziekteprofiel bestaat uit ontstekingseiwitten en actieve immuuncellen in het bloed. Zo’n Immunologische Ziekte-Activiteitsscore (Immunological Disease Activity score; IDA) zal naar verwachting voorspellen welke therapie het beste zal werken en blijvend zal werken. Het consortium verwacht dat sommige van deze profielen vergelijkbaar zijn voor verschillende auto-immuunziekten, terwijl in één ziekte soms ook verschillen zichtbaar zijn tussen patiënten. In deze studie gaat het consortium samen met patiënten onderzoeken of de meest effectieve medicatie voor elk profiel gegeven kan worden. Het consortium verwacht dat IDA’s gebruikt kunnen worden om de therapie aan te passen voordat de ziekte opvlamt.

Lees meer over het immunologie programma

 

Gerelateerde berichten