Word supporter

Door in te zetten op goed werkgeverschap willen de gezondheidsfondsen de kwaliteit van leven van hun achterban verhogen.

  • Kwaliteit van leven
  • Nieuws

Door in te zetten op goed werkgeverschap willen de gezondheidsfondsen de kwaliteit van leven van hun achterban verhogen

Werk hebben, meedoen in de samenleving, is erg belangrijk voor de ervaren gezondheid. Juíst voor onze achterban, mensen met een chronische aandoening en degene die als mantelzorgers zorgen voor deze doelgroep. Slechts 50% van de mensen met een chronische aandoening werkt. Daarom starten we, als collectief van gezondheidsfondsen, een ziekte-overstijgend programma waarbij we ons tot 2030 richten op arbeidsparticipatie.

Het hebben van (passend) werk heeft namelijk veel waarde. Het betekent niet alleen inkomsten, maar ook structuur, collega’s, uitdaging en voldoening. Kunnen (blijven) werken met een chronische aandoening of mantelzorgrol begint met het hebben van een veilige & gezonde werkomgeving, begrip en steun van leidinggevenden en collega’s. Zo neemt het risico op instroom in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) van medewerkers met een chronische aandoening met 49% af bij meer sociale steun vanuit het werk. In dit programma staat de kracht van deze werkomgeving centraal.

Lees meer

Gerelateerde berichten