Programma Kwaliteit van leven

Als gezondheidsfondsen streven we naar een hogere ervaren kwaliteit van leven van onze achterban; mensen met een chronische aandoening, ziekte of mantelzorgrol. Om deze reden investeren 22 gezondheidsfondsen samen in een ziekte-overstijgend programma Kwaliteit van leven. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft namelijk een chronische ziekte of aandoening, en naar verwachting zal dit aandeel de komende jaren alleen maar stijgen. Ook is er een grote groep mantelzorgers die van essentieel belang is voor het ondersteunen en begeleiden van naasten met een chronische aandoening.

Norm- en gedragsverandering

Er zijn veel goede initiatieven die zich richten op het individu of de persoonlijke kring rondom het individu. Naast het feit dat het individu met een aandoening en hun naasten steeds meer onder druk komen te staan, is het lastig deze initiatieven succesvol te laten zijn wanneer de omgeving niet (mee)verandert.

We geloven dat door te investeren in een collectieve normverandering mensen met een chronische aandoening meer steun uit hun omgeving ervaren waardoor zij, samen mét hun sociale omgeving, beter in staat zijn om goed voor zichzelf en elkaar te zorgen. Gezondheid is namelijk niet een individuele verantwoordelijkheid, maar een verantwoordelijkheid van ons allen. Daarom zetten we, via het Kwaliteit van leven programma, in op de kracht van de sociale omgeving om zo een duurzame en breed gedragen verandering te realiseren.

Arbeidscontext

Werk hebben, meedoen in de samenleving is erg belangrijk voor de ervaren gezondheid. Binnen het Kwaliteit van leven programma richten wij ons tot 2030 op arbeidsparticipatie. Het hebben van (passend) werk heeft namelijk veel waarde. Het betekent niet alleen inkomsten, maar ook structuur, collega’s, uitdaging en voldoening.

Voor veel mensen met een chronische aandoening is het hebben van werk niet vanzelfsprekend: slechts 50% van de mensen met een chronische aandoening werkt (tegenover 80% van de Nederlanders zonder chronische aandoening). Ook is er een toenemende druk op de werkende die mantelzorgtaken vervult. Het verzuim onder mantelzorgers is hoog, een deel gaat minder werken of denkt zelfs na over stoppen met werken. Niet alleen voor de doelgroep zelf is dit een groot gemis, ook in de huidige krappe arbeidsmarkt is dit een groot verlies aan potentieel.

Kunnen (blijven) werken met een chronische aandoening of mantelzorgrol begint met het hebben van een veilige & gezonde werkomgeving, begrip en steun van leidinggevenden en collega’s. Niet de ernst van de aandoening of ziekte bepaalt het functioneren in werk, maar de werkomgeving. Zo neemt het risico op instroom in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) van medewerkers met een chronische aandoening met 49% af bij meer sociale steun vanuit collega’s en leidinggevenden. Daarom zetten wij in op norm- en gedragsverandering op de werkvloer zodat in 2030 meer mensen met een chronische aandoening en mantelzorgtaak werk hebben dat bijdraagt aan hun kwaliteit van leven.

Voor meer informatie over het programma neem contact op met Ramona Kapitein via kapitein@gezondheidsfondsen.nl