Infectieziekten en antimicrobiële resistentie

Antimicrobiële resistentie en mogelijk nieuwe pandemieën door infectieziekten bedreigen zowel de volksgezondheid als onze manier van leven fundamenteel. Toch is hier nog niet voldoende aandacht voor en wordt de stem van patiënten onvoldoende gehoord. De Samenwerkende Gezondheidsfondsen bundelen de krachten om te bekijken op welke wijze we kunnen bijdragen aan het beperken van de maatschappelijke en persoonlijke impact van infectieziekten.

De urgentie

Infecties (veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten) kunnen grote negatieve gevolgen hebben op de gezondheid en de maatschappij. COVID-19 laat zien wat de impact kan zijn van virusinfecties. Infectieziekten hebben een disproportionele impact op mensen met een kwetsbare gezondheid of chronische aandoening en daarmee op de achterban van de gezondheidsfondsen.

Antimicrobiële resistentie is wereldwijd, maar ook binnen Nederland, een bedreiging voor vele medische verworvenheden: medische ingrepen dreigen in toenemende mate gecompliceerd te raken door infecties die hierdoor minder goed te behandelen zijn. Als we niets doen, leidt dit tot een significante vermindering van de levensverwachting en zullen de meest simpele infecties (die iedereen kan oplopen) vaker levensbedreigend zijn.

Daarnaast is het zo dat in huidig beleid de stem van de patiënt onvoldoende wordt gehoord. De ziekten hebben nog te weinig een eenduidig gezicht waardoor het aan voldoende aandacht ontbreekt. Er is noodzaak voor een continue en duurzame aanpak.

Het doel

SGF bundelt de krachten met andere partijen uit het veld, waaronder de Nederlandse medische microbiologen en internist-infectiologen die deskundig zijn op het gebied van de zorg voor infectieziekten en met steun van de Immunis en Erasmus MC foundations, om te bekijken op welke wijze we als gezondheidsfondsen samen kunnen bijdragen aan het beperken van de maatschappelijke en persoonlijke impact van infectieziekten. We willen dit bereiken door de aandacht voor deze thematiek te vergroten. Hierbij richten we ons voornamelijk op:

  • het creëren van publiek bewustzijn en draagvlak;
  • het geven van een stem aan de patiënt.

Leven met een infectieziekte: persoonlijke verhalen van impact en veerkracht

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) heeft tweeëntwintig ervaringsdeskundigen geïnterviewd over infectieziekten en resistentieproblemen. Deze inspirerende verhalen zijn gebundeld in een boekje.

In de verhalen komt goed naar voren hoe groot de impact van een lastig behandelbare infectieziekte kan zijn en hoe belangrijk het is dat hier meer zichtbaarheid en bewustwording voor komt.  Door het delen van deze verhalen willen we aandacht vragen voor infectieziekten en antimicrobiële resistentie. Zodat infectieziekten op de (maatschappelijke en politieke) agenda komen en de stem van de patiënt wordt gehoord.

 

 

Vacature

Gezocht: ervaringsdeskundigen infectieziekten als panellid

Heb je te maken gehad met een infectieziekte (door een bacterie, virus, schimmel of parasiet) en vind jij het belangrijk dat het patiëntenperspectief vertegenwoordigd wordt in het maken van beleid, verbeteren van zorg en doen van onderzoek? Dan zoeken we jou! Als patiëntvertegenwoordiger behartig je de belangen van andere patiënten. Bekijk hier de vacature.

Voor meer informatie over het programma neem contact op via secretariaat@gezondheidsfondsen.nl