Infectieziekten en antimicrobiële resistentie

Antimicrobiële resistentie en mogelijk nieuwe pandemieën door infectieziekten bedreigen zowel de volksgezondheid als onze manier van leven fundamenteel. Toch is hier nog niet voldoende aandacht voor en wordt de stem van patiënten onvoldoende gehoord. De Samenwerkende Gezondheidsfondsen bundelen de krachten om te bekijken op welke wijze we kunnen bijdragen aan het beperken van de maatschappelijke en persoonlijke impact van infectieziekten.

De urgentie

Infecties (veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten) kunnen grote negatieve gevolgen hebben op de gezondheid en de maatschappij. COVID-19 laat zien wat de impact kan zijn van virusinfecties. Infectieziekten hebben een disproportionele impact op mensen met een kwetsbare gezondheid of chronische aandoening en daarmee op de achterban van de gezondheidsfondsen.

Antimicrobiële resistentie is wereldwijd, maar ook binnen Nederland, een bedreiging voor vele medische verworvenheden: medische ingrepen dreigen in toenemende mate gecompliceerd te raken door infecties die hierdoor minder goed te behandelen zijn. Als we niets doen, leidt dit tot een significante vermindering van de levensverwachting en zullen de meest simpele infecties (die iedereen kan oplopen) vaker levensbedreigend zijn.

Daarnaast is het zo dat in huidig beleid de stem van de patiënt onvoldoende wordt gehoord. De ziekten hebben nog te weinig een eenduidig gezicht waardoor het aan voldoende aandacht ontbreekt. Er is noodzaak voor een continue en duurzame aanpak.

Het doel

SGF bundelt de krachten met andere partijen uit het veld, waaronder professionals, om te bekijken op welke wijze we als gezondheidsfondsen samen kunnen bijdragen aan het beperken van de maatschappelijke en persoonlijke impact van infectieziekten. We willen dit bereiken door de aandacht voor deze thematiek te vergroten. Hierbij richten we ons voornamelijk op:

  • het creëren van publiek bewustzijn en draagvlak;
  • het geven van een stem aan de patiënt.

Verhalen uit de praktijk

De SGF heeft verhalen van patiënten verzameld en gebundeld. Hieronder lees je de ervaringsverhalen van Stefani, Pieter en Frank.

Ervaringsverhaal – Stefani

“Mensen weten niet hoe dodelijk een resistente schimmel is”

Stefani is 24 en studeert commerciële economie in Groningen. In 2018 liep Stefani een schimmelinfectie op, die zeer lastig te behandelen was. Deze infectie kostte haar bijna het leven. Lees meer.

 

Ervaringsverhaal – Pieter

“Ik ben blij dat ik nog kan lopen”

Pieter is 54 jaar en is filantropie adviseur. Dertien jaar geleden raakte Pieter besmet met een multiresistente bacterie nadat hij was geopereerd in een buitenlands ziekenhuis. Deze bacterie veroorzaakte wondinfecties met blijvende schade aan zijn rechterknie. Lees meer.

 

Ervaringsverhaal – Frank

“Ik ben 40 operaties verder”

Frank is 56 jaar en is supportmedewerker bij een vervoerdersbedrijf. Daarnaast is hij bestuurslid bij de Vereniging van Mensen met Brandwonden. Frank is ernstig ziek geweest door een Necrotiserende Wekedelen Infectie (NWDI), beter bekend als een vleesetende bacterie. Lees meer.

 

Vacature

Gezocht: ervaringsdeskundigen infectieziekten als panellid

Heb je te maken gehad met een infectieziekte (door een bacterie, virus, schimmel of parasiet) en vind jij het belangrijk dat het patiëntenperspectief vertegenwoordigd wordt in het maken van beleid, verbeteren van zorg en doen van onderzoek? Dan zoeken we jou! Als patiëntvertegenwoordiger behartig je de belangen van andere patiënten. Bekijk hier de vacature.

Voor meer informatie over het programma neem contact op via secretariaat@gezondheidsfondsen.nl