Onze missie: langer gezond leven voor iedereen in Nederland

De Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) bestaat uit 24 gezondheidsfondsen die werken aan het voorkomen, genezen en behandelen van ziekten. Samen zetten we ons in voor ziekteoverstijgende onderwerpen zoals preventie, patiëntenparticipatie, immunologisch onderzoek en proefdiervrije innovaties. Daarnaast draagt SGF als verbinder en agendasetter bij aan een samenleving waarin mensen gezonder leven, de best mogelijke behandeling krijgen en optimaal participeren.

Wie we zijn

Gezondheidsfondsen investeren in onderzoek, zorginnovatie en geven voorlichting en advies. Als SGF gezamenlijk investeren en aandacht vragen voor belangrijke onderwerpen is van grote meerwaarde om meer financiële middelen en maatschappelijke impact te genereren.

Door daarnaast kennis te delen en gezamenlijk in scholing te investeren, benutten gezondheidsfondsen optimaal de middelen die zij tot hun beschikking hebben voor een gezonde samenleving.

Met een achterban van opgeteld ruim 5 miljoen donateurs, patiënten en een groot netwerk in het gezondheidsveld, de politiek en het bedrijfsleven hebben de Samenwerkende Gezondheidsfondsen een sterke maatschappelijke positie verworven.

Het beleid van de vereniging wordt gemaakt in de Algemene Ledenvergadering die bestaat uit de directies van alle aangesloten fondsen. Het bestuur van de SGF voert het beleid uit en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur wordt bij de werkzaamheden ondersteund door het bureau.

Bureau SGF ondersteunt naast het bestuur de diverse projectgroepen en activiteiten van de SGF en coördineert de samenwerking op gezamenlijke thema’s.

Wat we doen

De gezondheidsfondsen investeren gezamenlijk in ziekteoverstijgende thema’s zoals bijvoorbeeld preventie en immunologisch onderzoek. Daarnaast zijn er binnen de SGF verschillende projectgroepen actief waarin medewerkers van de fondsen kennis uitwisselen, op basis van de laatste ontwikkelingen gezamenlijk standpunten opstellen en samenwerking met andere partijen vormgeven.

Kennissynthese
Vermoeidheid bij
chronische ziekten

Er moet meer gebeuren om (ernstige) vermoeidheidsklachten aan te pakken. Dat blijkt uit een kennissynthese die is uitgevoerd door de Maastricht University, in opdracht van ZonMw en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Naar schatting kampen miljoenen Nederlanders in meerdere of mindere mate met vermoeidheid. Tot nu toe is er geen effectieve behandeling voorhanden.

Programma Gezonde Generatie

Als gezondheidsfondsen willen we dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Om deze reden investeren de gezondheidsfondsen met het programma Gezonde Generatie gezamenlijk in de gezondheid van toekomstige generaties.

Programma
Humane meetmodellen

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) hebben samen met Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland), NWO-domein TTW en ZonMw het onderzoeksprogramma “Humane Meetmodellen” opgezet. In dit programma wordt door middel van publiek-private samenwerkingen bijgedragen aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk is van proefdieronderzoek.

Programma Immunologie

Uniek immunologisch onderzoek brengt patiënt specifieke behandelingen voor veel verschillende immunologische aandoeningen een stap dichterbij. Niet eerder werd er in Nederland zo breed ziekte overstijgend samengewerkt in onderzoeken naar het afweersysteem.

Kennisuitwisseling

De SGF zet zich in om kennis over diverse onderwerpen en ontwikkelingen voor fondsmedewerkers beschikbaar te maken en op peil te houden. Via de verschillende themagroepen en werkgroepen wordt kennis gedeeld en wordt op specifieke thema's samenwerkt.

Uitgelicht

Gezocht: Projectmedewerker(s) met organisatietalent (0,5-1 fte)

22 november 2022 – Ben jij een enthousiast organisatietalent met affiniteit voor gezondheid en participatie? Heb je een goed gevoel voor
planning, organisatie en brede samenwerkingen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als projectmedewerker ben je medeverantwoordelijk voor de organisatorische taken van onze programma’s, met name het ‘Kwaliteit van leven’ programma, en je ondersteunt bij verenigingsactiviteiten: je organiseert zowel grote bijeenkomsten met externe sprekers en stakeholders, als kleinschalige bijeenkomsten met de gezondheidsfondsen die aangesloten zijn bij de SGF.

Geïnteresseerd?
Stuur een motivatiebrief en CV naar Mark Monsma, directeur SGF (secretariaat@gezondheidsfondsen.nl) en Renée Narinx, beleidsmedewerker (narinx@gezondheidsfondsen.nl).

Ga hier naar de vacature.

Programmadag Humane Meetmodellen

creëren van impact met beter voorspellende modellen voor de mens door interdisciplinaire samenwerking

Op 4 oktober kwamen onderzoekers, non-profit organisaties en bedrijven bijeen op de jaarlijkse Programmadag Humane Meetmodellen. Een dag die in het teken stond van het uitwisselen van kennis over de ontwikkeling van nieuwe meetmodellen die de mens als uitgangspunt hebben: de zogenaamde ‘humane meetmodellen’. Deze modellen zijn gebaseerd op menselijk materiaal, zoals stamcellen, weefsel na operaties of ‘organen-op-een-chip.’

Lees meer

Kennissynthese vermoeidheid overhandigd aan Patiëntenfederatie Nederland

Op woensdag 26 januari 2022 hebben ZonMw en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) de kennissynthese ‘vermoeidheid bij chronische ziekten’ overhandigd aan Patiëntenfederatie Nederland. Véronique Timmerhuis, algemeen directeur van ZonMw en SGF-voorzitter Michael Rutgers overhandigden de synthese digitaal aan Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie.

‘We wisten nog te weinig over vermoeidheid’
De kennissynthese is opgesteld in opdracht van ZonMw en SGF en uitgevoerd door de Universiteit Maastricht. SGF-voorzitter Michael Rutgers schetste aan het begin van de online bijeenkomst kort de voorgeschiedenis van de synthese. ‘Een paar jaar geleden, tijdens een KNAW-bijeenkomst over vermoeidheid, kwamen we tot de conclusie dat we eigenlijk weinig wisten over het onderwerp. Dit terwijl vermoeidheid een belangrijk thema was bij de achterbannen van de fondsen.’

Lees meer.

Miljoenen Nederlanders hebben last van vermoeidheidsklachten

Er is meer aandacht en onderzoek nodig naar oorzaken en behandeling van vermoeidheid.

22 december 2021 – Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van ZonMw en Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF). Ongeveer 9 miljoen mensen in Nederland hebben één of meer chronische ziekten. Een deel van deze groep krijgt (in meerdere of mindere mate) te maken met vermoeidheidsklachten. Deze klachten hebben niet alleen invloed op de individuele levens van mensen, maar ook op de maatschappij als geheel. Vermoeidheid is bijvoorbeeld de oorzaak van een hoger ziekteverzuim en een grotere zorgvraag.

Ondanks dat het veel mensen treft is er nog veel onduidelijk over vermoeidheid. Zo weten we nog niet wat de klachten veroorzaakt of hoe ze het best behandeld kunnen worden. Daarom hebben de SGF en ZonMw besloten om alle beschikbare kennis over vermoeidheid bij elkaar te laten brengen in een kennissynthese.

Er moet nog veel gebeuren om mensen met ernstige vermoeidheid goed te kunnen helpen. Daar is een gezamenlijke aanpak voor nodig, waarbij organisaties in sectoren zorg en arbeid een cruciale rol spelen.

Lees meer.

Ruim 5 miljoen euro voor onderzoek naar humane meetmodellen

Beter voorspellend gezondheidsonderzoek en minder afhankelijkheid van dierproeven – dat is het ultieme doel van de zes onderzoeksprojecten die nu van start kunnen. Met een impuls van ruim 5 miljoen euro gaan de onderzoekers en betrokken partners werken aan innovatieve meetmethodes om onder meer hart-, hersen- en oogziekten beter te begrijpen en behandelen.

 

 

 

 

 

 

 

De projecten ontvangen financiering binnen het onderzoeksprogramma Humane Meetmodellen 2.0. De focus van deze publiek-private samenwerkingen ligt op de ontwikkeling van humane meetmodellen voor onderzoek naar behandeling van ziekten en/of preventie van ziekten. De verwachting is dat onderzoekmodellen die gebaseerd zijn op humaan materiaal zoals cellen en weefsels, of computermodellen gebaseerd op humane data, de situatie in de mens beter benaderen dan proefdiermodellen. Hoe meer een onderzoeksmodel vergelijkbaar is met de situatie in de mens, hoe sneller en gerichter de onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden in de praktijk. Lees meer

Samen verder op weg naar een Rookvrije Generatie

Ieder kind dat verslaafd raakt aan roken, is er één te veel. Daarom strijden de Samenwerkende Gezondheidsfondsen voor een Rookvrije Generatie. Maar we zijn er nog lang niet. Samen met het nieuwe kabinet willen wij de volgende stap zetten naar een rookvrije toekomst. Met maar liefst 50 organisaties hebben we een brief gestuurd naar informateur Tjeenk Willink.

5 april 2021 – In de brief wordt het nieuwe kabinet opgeroepen om werk te maken van een Rookvrije Generatie. Komende jaren zijn veel meer effectieve maatregelen nodig om kinderen te beschermen tegen de verleidingen van tabak. Lees in de brief de maatregelen die de fondsen en hun partners in het regeerakkoord willen zien.

Unieke krachtenbundeling voor beter onderzoek met humane meetmodellen

‘Het is van levensbelang dat modellen voor gezondheidsonderzoek beter gaan aansluiten bij de mens’

26 oktober 2020 –  De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) kent samen met Health-Holland en ZonMw 4,6 miljoen euro toe voor de ontwikkeling van #humanemeetmodellen, die bijdragen aan effectieve(re) wetenschap en beter aansluiten bij de mens. Daarnaast zijn er co-financiers, zoals Stichting Proefdiervrij, die op projectniveau bijdragen. Een unieke krachtenbundeling die niet eerder heeft plaats gevonden en moet zorgen voor innovaties op het gebied van mensgerichte wetenschap.

Door gezondheidsonderzoek zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de mens en daarmee beter en sneller toepasbaar te maken, kunnen op termijn steeds meer ziekten worden voorkomen of genezen. Het is daarom van levensbelang om nu te investeren in de ontwikkeling van ‘humane meetmodellen’, vinden de Samenwerkende Gezondheidsfondsen.

Driekwart van de Nederlanders vindt rookvrij het nieuwe normaal

31 mei 2022 – Goed nieuws: driekwart van de Nederlanders vindt rookvrij het nieuwe normaal! Dit blijkt uit het Draagvlakonderzoek Tabaksontmoedigingsbeleid (2022) uitgevoerd door Kantar Public in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Lees meer over de resultaten van dit draagvlakonderzoek.

 

Rookvrije omgevingen

Het draagvlak voor rookvrije kindomgevingen, zoals kinderboerderijen, auto’s met kinderen, buitenterreinen van kinderopvang, speeltuinen, scoutingterreinen en buitensportterrein waar kinderen sporten is stabiel hoog, namelijk rond de 90%. Voor andere omgevingen is het draagvlak gestegen, zoals:

  • Dierentuinen: 81% (76% in 2021)
  • Attractieparken: 78% (74% in 2021)
  • Ov-haltes: 77% (73% in 2021)
  • Terrassen: 64% (58% in 2021)
  • Stranden: 54% (49% in 2021)

Daarnaast vinden Nederlanders dat sociale media (68%), omroepen (67%) en streamingsdiensten (62%) het goede voorbeeld moeten geven door geen rokende mensen in beeld te brengen.

Maatregelen om kinderen te beschermen

Er was al jaren veel steun voor overheidsmaatregelen om kinderen rookvrij te laten opgroeien en in 2022 is dit draagvlak nog groter geworden. Ongeveer negen op de tien Nederlanders vinden dat de overheid maatregelen moet nemen om kinderen te beschermen tegen de verleidingen van tabaksproducten en tegen tabaksrook. Ook vindt een ruime meerderheid dat ongeboren kinderen beschermd moeten worden tegen tabaksrook (88% vs. 83% in 2021) en dat er maatregelen genomen moeten worden zodat jongeren niet beginnen met roken (87% vs. 80% in 2021).  Lees meer.

Nieuw kabinet maakt een Gezonde Generatie in 2040 hét doel voor preventiebeleid

Het is mooi dat het kabinet Rutte 4 de Gezonde Generatie als doelstelling van het preventiebeleid heeft opgenomen in het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”. Deze nieuwe basis voor het preventiebeleid biedt kansen voor impactvolle resultaten. Die zijn hard nodig, want nu is al meer dan 50% van de Nederlanders chronisch ziek (bron: RIVM). Als we niets doen, zal dat percentage alleen maar stijgen, met alle gevolgen van dien voor de samenleving.

15 december 2021 – De Gezonde Generatie is een initiatief van 24 samenwerkende gezondheidsfondsen. Het doel is dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is van de wereld. Gezonde jeugd begint bij de eerste 1000 dagen van een kind als belangrijke basis voor de mentale, sociale en fysieke gezondheid op latere leeftijd. Gezonde jeugd heeft een gezond voedings- en beweegpatroon, is mentaal gezond, is weerbaar(der) tegen ongezonde verleidingen en uitdagingen, is vrij van schade door tabak, drugs, alcohol, gokken en gamen, pest niet en heeft respectvol en veilig seksueel contact. Lees meer.

Ode aan ouders 1e 1.000 dagen

Ouderschap zwaar, maar cruciaal voor gezonde generatie

4 oktober 2021 – Op dit moment is de kans groot dat je chronisch ziek wordt in Nederland. Die kans kan aanzienlijk worden verminderd als alle kinderen een gezonde start krijgen. Vooral de eerste 1.000 dagen, van preconceptie tot en met de tweede verjaardag, blijken cruciaal. Wat dán wordt meegegeven door ouders en verzorgers, heeft een groot effect op de fysieke, mentale en sociale gezondheid voor de rest van het leven. Daarom starten een aantal gezondheidsfondsen gezamenlijk een nieuwe campagne ‘ODE AAN OUDERS’. Het doel is dat er meer waardering en steun komt voor ouders en verzorgers tijdens de eerste 1.000 dagen van hun kind. Een periode die zo belangrijk is, maar tegelijkertijd nu nog vaak als zwaar wordt ervaren. De campagne is onderdeel van de ambitie om de gezondste generatie ter wereld te realiseren in 2040.

Lees meer op www.1e1000dagen.nl

Kansrijke start voor ieder kind

In een brief aan de informateurs vragen de fondsen het nieuwe kabinet om als eerste stap op weg naar de Gezonde Generatie te investeren in de cruciale 1e 1000 dagen van elk kind.

25 maart 2021 – Vandaag is de formatiebrief gezonde en kansrijke start naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze brief vragen de 43 leden uit de Landelijke Coalitie Kansrijke Start en zeven ervaringsdeskundigen uit de Spiegelgroep Kansrijke Start de Tweede Kamer om de Gezonde Generatie als doel in het Regeerakkoord op te nemen met als eerste stap de realisatie van een gezonde, veilige en kansrijke start voor iedereen.

Lees meer

Het is tijd voor gezonde voeding en wetgeving die dat mogelijk maakt

De gezondheidsfondsen, verenigd in de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie, willen dat de politieke partijen in een nieuw regeerakkoord supermarkten en fabrikanten via wetgeving aanzetten om ons eten en drinken gezonder te maken. De oproep wordt ondersteund door UNICEF Nederland en de Gemeente Amsterdam. 

11 februari 2021 – Onderzoek toont breed draagvlak voor maatregelen: 82% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat bewerkte voeding gezonder wordt gemaakt. Ze vinden dat frisdranken met veel suiker duurder moeten worden (63%) en 72% zegt dat er een verbod moet komen op reclame voor ongezonde voeding voor kinderen. Dat blijkt uit onderzoek (1) van Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darmstichting en Nierstichting.

Lees meer

Samen sterk

Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Patiëntenfederatie Nederland verstevigen hun samenwerking.

Michael Rutgers (voorzitter SGF) en Dianda Veldman (directeur-bestuurder Patientenfederatie Nederland) tekenden de “Uitgangspunten voor Samenwerking”. De krachten worden gebundeld als het gaat om het bevorderen van een brede inzet van patiëntenparticipatie bij onderzoek, beleid en zorg. Tevens kijken ze naar de toekomst voor verdere strategische samenwerking voor meer slagkracht.

NOC*NSF en Nederlandse Loterij omarmen Gezonde Generatie

Jeugd in Nederland in 2040 de gezondste van de wereld.

Zowel fysiek, als sociaal en mentaal. Deze ambitie van twintig gezondheidsfondsen wordt vanaf vandaag ook omarmd door NOC*NSF. Een bundeling van krachten die mogelijk is gemaakt door Nederlandse Loterij, in een tijd waarin we allemaal ervaren hoe belangrijk een goede gezondheid is.

Lees meer

Publicaties

Vanzelfsprekend willen de leden van de SGF en hun achterban van donateurs, collectanten en vrijwilligers weten wat de SGF met hun steun bereikt. De SGF maakt dat duidelijk door in standpunten en beleidsplannen concrete doelen te formuleren en voortdurend te evalueren en verantwoorden wat de uitvoering heeft opgeleverd.

Kennissynthese Vermoeidheid bij chronische ziekten

Download

SGF Jaarverslag 2020

Download

Internetconsultatie van VWS: ‘zorg voor de toekomst’. gezondheidsfondsen roepen op tot systeemverandering en leefstijlpreventie

Download

NOC*NSF en Nederlandse Loterij omarmen Gezonde Generatie

Download

Lerarenpeiling: ‘Meer aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden.’

Download

Voorlopig besluit VWS over voedselkeuzelogo; Hartstichting pleit voor aansluiting bij Schijf van Vijf

Download

Pleidooi sociaal-emotionele vaardigheden Curriculum.nu

Download

Standpunt Maatschappelijk verantwoord licentiëren

Download

Standpunt SGF Open Science

Download

Standpunt Gezondheidsfondsen over (alternatieven voor) dierproeven

Download

Handreiking clientreferenten bij inzet patiëntenperspectief

Download

Handreiking organisaties bij inzet patiëntenperspectief

Download

Beoordeling onderzoeksvragen bij inzet patiëntenperspectief

Download

Formulier onderzoekers voor het schrijven van een Nederlandstalige versie onderzoeksaanvraag

Download

Handreiking onderzoekers voor het schrijven van een Nederlandstalige versie onderzoeksaanvraag

Download

Leden

De SGF is in 2002 opgericht voor inhoudelijke afstemming en samenwerking op fondsoverstijgende onderwerpen. De SGF bestaat inmiddels uit 24 gezondheidsfondsen. Alle grote en veel kleine ziektebeelden zijn hierbij vertegenwoordigd, waardoor de SGF kan spreken over alle belangrijke gezondheidsthema’s.

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, via secretariaat@gezondheidsfondsen.nl.

Voor vragen specifiek over het programma Gezonde Generatie kunt u contact opnemen via gezondegeneratie@gezondheidsfondsen.nl.

Adres:
Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF)
Stationsplein 127 (2e etage)
3818 LE Amersfoort

 

Meer informatie en ANBI-publicatie:

Hier vindt u overige feitelijke informatie, waaronder contactgegevens, namen en functies van bestuurders en financiële verantwoording. Met dit document voldoen wij ook aan de eisen voor de ANBI-publicatieplicht. Samenwerkende Gezondheidsfondsen is geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).