Word supporter

Langer gezond leven voor iedereen in Nederland.

Wie zijn wij

De Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) bestaat uit 22 gezondheidsfondsen die werken aan het voorkomen, genezen en behandelen van ziekten. Samen zetten we ons in voor onderwerpen zoals een gezonde leefomgeving, gezonde leefstijl, kwaliteit van leven en ziekteoverstijgend onderzoek. Daarnaast draagt SGF als verbinder en agendasetter bij aan een samenleving waarin mensen met een (chronische) aandoening de best mogelijke behandeling krijgen en optimaal kunnen participeren.

Onze gezamenlijke missie luidt: een langer gezond leven voor iedereen in Nederland.

Lees meer over ons

Wat wij doen

Samenwerkingen

De SGF fungeert als platform voor de 22 leden om samenwerking en kennisuitwisseling onderling en met externe partnerorganisaties te bevorderen. Zo kunnen we elkaar versterken en een grotere maatschappelijke impact genereren. In nauwe samenwerking met patiënten, (zorg)professionals, onderzoekers en het bedrijfsleven financieren we onderzoek en innovatie. Met onze communicatiekracht bereiken we een groot publiek en vragen wij aandacht voor langer gezond leven voor iedereen in Nederland.

 

Nieuws