Ruim 5 miljoen euro voor onderzoek naar humane meetmodellen

Beter voorspellend gezondheidsonderzoek en minder afhankelijkheid van dierproeven – dat is het ultieme doel van de zes onderzoeksprojecten die nu van start kunnen. Met een impuls van ruim 5 miljoen euro gaan de onderzoekers en betrokken partners werken aan innovatieve meetmethodes om onder meer hart-, hersen- en oogziekten beter te begrijpen en behandelen.

De projecten ontvangen financiering binnen het onderzoeksprogramma Humane Meetmodellen 2.0. De focus van deze publiek-private samenwerkingen ligt op de ontwikkeling van humane meetmodellen voor onderzoek naar behandeling van ziekten en/of preventie van ziekten. De verwachting is dat onderzoekmodellen die gebaseerd zijn op humaan materiaal zoals cellen en weefsels, of computermodellen gebaseerd op humane data, de situatie in de mens beter benaderen dan proefdiermodellen. Hoe meer een onderzoeksmodel vergelijkbaar is met de situatie in de mens, hoe sneller en gerichter de onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden in de praktijk.

Onderzoek

De zes gehonoreerde projecten gaan aan de slag met verschillende technologieën en ziekten. Zo wordt in een project een oog-op-een-chip ontwikkeld om oogziekten beter te begrijpen en behandeling te testen. In een ander project wordt een computermodel gemaakt om hersenziekten beter in beeld te krijgen. Een derde project ontwikkelt een meetmethode om de communicatie tussen hersenen en organen zoals de blaas in beeld te brengen, wat moet leiden tot nieuwe behandelingen van incontinentie. Een overzicht van de gehonoreerde projecten staat hieronder. In totaal zijn 11 onderzoeksinstellingen, 19 bedrijven en 8 non-profitorganisaties betrokken bij de projecten.

Programma Humane meetmodellen

Het Partnership-programma Humane meetmodellen is geïnitieerd om de ontwikkeling van humane meetmodellen te versnellen door effectieve samenwerking tussen academische en industriële onderzoekers. De eerste financieringsronde binnen dit programma is in 2019 gestart. De zes projecten die nu gehonoreerd zijn, vallen onder de tweede financieringsronde, Humane meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie. Elk ontwikkeld model binnen dit programma moet toepasbaar zijn op meerdere ziekten en effect hebben voor meerdere patiëntengroepen. Dit Partnership-programma wordt gefinancierd door de Samenwerkende Gezondheidsfondsen met PPS-toeslag die door Health~Holland (Topsector Life Sciences & Health) beschikbaar is gesteld, ZonMw en NWO-domein TTW, dat deze ronde coördineert.

Gehonoreerde projecten (op volgorde van projectnummer)

  • Proof-of-concept for a human heart model to test patient-specific therapy-responsiveness (PROPER-THERAPY) – J. van der Velden, PhD, Amsterdam UMC, location VUmc (18953)
  • Interoceptive Processing Associated with Bladder Control: Mind the Gap (IP-ABC study) – dr. G.A. van Koeveringe, Maastricht University (18954)
  • Non-invasive continuous gut microbial fermentation measurement for health and disease – prof. dr. E. Blaak, Maastricht University (18956)
  • CONNECT: Connecting the Blood-Brain Barrier to Cerebral Organoids – prof. dr. E.M. Hol, University Medical Center Utrecht (UMCU) (18957)
  • Retina-on-chip: Modeling and Treating Eye Diseases in a Dish (RoC-ME) – A. Garanto, PhD, Radboudumc (18958)
  • Virtual Cerebrovascular Responses: modeling the human cortical vasculature to understand brain function in health and disease – Natalia Petridou, UMC Utrecht (18969)