De Samenwerkende Gezondheidsfondsen en partijen uit wetenschap, beleid en praktijk, zien graag structurele aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen binnen het onderwijs. Als voedingsbodem voor welbevinden, goed leren, gezondheid en gelijke kansen. Het Nederlandse onderwijssysteem laat op dit vlak nog te veel kansen liggen. Lees ons pleidooi voor het integreren van sociaal-emotionele vaardigheden in het nieuwe onderwijscurriculum via Curriculum.nu.

Weten wat Curriculum.nu is en doet? Bekijk dan onderstaande video.