Trombosestichting

De Trombosestichting Nederland zet zich in voor een toekomst zonder tromboseleed. Daarom geven we voorlichting op het gebied van trombose, en financieren we wetenschappelijk onderzoek om trombose in de toekomst te voorkomen, beter te behandelen en de gevolgen ervan te beperken.

www.trombosestichting.nl