Nederlandse Brandwonden Stichting

Wij willen brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken.

Vanuit drie brandwondencentra werken getrainde professionals multidisciplinair samen om dagelijks brandwondenpatiënten op de best mogelijke wijze te genezen en te re-integreren in de maatschappij. Wij ambiëren de beste brandwondenzorg, de beste nazorg en een goede kwaliteit van leven voor brandwondenpatiënten én hun omgeving. Daarnaast zetten wij ons actief in om brandwondongevallen te voorkomen.

www.brandwondenstichting.nl