Kennisuitwisseling

Themagroep Patiëntenparticipatie

De SGF zet zich in voor een samenleving waarin mensen langer gezond leven en patiënten de best mogelijke behandeling krijgen. Dit doen we door samen te werken op ziekteoverstijgende activiteiten, waarbij de maatschappelijke impact centraal staat. Inbreng van het patiëntenperspectief is onmisbaar. De Themagroep Patiëntenparticipatie heeft een aanjaag-, advies- en inspiratiefunctie op het thema patiëntenparticipatie. Activiteiten bestaan onder andere uit het aanjagen en advies leveren over patiëntenparticipatie ten behoeve van de gezamenlijke SGF programma’s (onderzoek en andersoortige programma’s) met als doel optimale betrokkenheid en een betekenisvolle inbreng van patiënten bij deze programma’s. Daarnaast staan het volgen van relevante ontwikkelingen en het delen van kennis en goede voorbeelden (intern en extern) centraal in de bijeenkomsten.

De themagroep heeft onder andere in afstemming met ZonMw, PGO Support en de Patiëntenfederatie Nederland formulieren gemaakt voor het ondersteunen van organisaties en cliëntreferenten bij beoordelen van onderzoeksvoorstellen vanuit het patiëntenperspectief. Deze documenten zijn beschikbaar via Publicaties.

 

Samen sterk

Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Patiëntenfederatie Nederland verstevigen hun samenwerking.

Michael Rutgers (voorzitter SGF) en Dianda Veldman (directeur-bestuurder Patientenfederatie Nederland) tekenden de “Uitgangspunten voor Samenwerking”. De krachten worden gebundeld als het gaat om het bevorderen van een brede inzet van patiëntenparticipatie bij onderzoek, beleid en zorg. Tevens kijken ze naar de toekomst voor verdere strategische samenwerking voor meer slagkracht.