Disclaimer

Onderstaande is van toepassing op de gehele website van de SGF (www.gezondheidsfondsen.nl).
Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is met de grootst mogelijk zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en andere websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient met bronvermelding te geschieden.
Via de website van de SGF worden geen persoonsgegevens verzameld.