Transitie Proefdiervrije
Innovatie

Gezondheidsfondsen zetten zich samen met andere partijen in om alternatieven voor dierproeven te stimuleren. Dit doet de SGF als partner van de landelijke Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) en door te investeren in de ontwikkeling van humane meetmodellen.

Binnen de transitie naar proefdiervrije innovaties werken wetenschappers, bedrijven en overheden samen om onderzoeken en testen zonder dieren sneller en beter de ruimte te geven. Hierbij staat de relevantie voor mens, dier en ecosysteem centraal. Samen met partnerorganisaties als KNAW, RIVM, ZonMw, Stichting Proefdiervrij en de Rijksoverheid heeft de SGF de ambitie om Nederland koploper in deze transitie te maken. Vanuit de Rijksoverheid zijn zes departementen betrokken en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voert de regie. Voor meer informatie over de transitie klik hier.