Programma
Beter Gezond

Het publiek-privaat onderzoeksinitiatief MyOwnResearch, gehonoreerd binnen het programma Beter Gezond, is gestopt.

Het project MyOwnResearch (MORe), een samenwerkingsverband gefinancierd door de Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en de Topsector Life Sciences & Health (Health-Holland) en gehonoreerd vanuit de Beter Gezond call, is gestopt. Het project bleek niet goed inpasbaar in de huidige kaders voor medisch-ethische toetsing. Als gevolg hiervan hebben er twee afwijzingen plaatsgevonden door de toetsingscommissie METC. Hierdoor is het project niet meer uitvoerbaar binnen de verplichte tijdslijnen.

De partijen betreuren het ten zeerste dat dit besluit genomen moest worden. Het is de verwachting dat onderzoek waarbij patiënten een actievere rol krijgen als zelfonderzoeker belangrijker zal worden in de toekomst. Het project heeft daartoe veel inzicht gegeven in het bestaande spanningsveld tussen medisch-ethische richtlijnen en de maatschappelijke trend naar meer zelfonderzoek door patiënten. Partijen zijn daarom in gesprek over het benutten van de resultaten van het project tot dusverre en over de mogelijkheden voor dergelijk type patiënt-gestuurd onderzoek in de toekomst. Daarover wordt binnenkort nader bericht.