Programma Immunologie

Uniek immunologisch onderzoek brengt patiënt specifieke behandelingen voor veel verschillende immunologische aandoeningen een stap dichterbij. Niet eerder werd er in Nederland zo breed ziekte overstijgend samengewerkt in onderzoeken naar het afweersysteem.

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen en de Topsector Life Sciences & Health stelden aangevuld met cofinanciering door het bedrijfsleven 17,5 miljoen euro beschikbaar voor immunologische onderzoeken. In plaats van dat er gekeken wordt naar één specifiek ziektebeeld, is in de projecten gezocht naar de achterliggende oorzaak: de fout in het immuunsysteem. Hiermee kan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor vele immuunziekten versneld worden en kunnen patiënten beter op maat behandeld worden.

Bij uiteenlopende ziekten speelt ontregeling van het immuunsysteem een cruciale rol, onder meer bij infectieziekten, kanker, allergieën en auto-immuunziekten. Bij veel aandoeningen is het afweersysteem ontregeld; zo reageert het afweersysteem bijvoorbeeld te sterk in het geval van auto-immuunziekten als reuma en diabetes en juist onvoldoende in het geval van kanker. Ook bij MS, allergieën, chronische ontstekingsziekten aan bijvoorbeeld de darmen of luchtwegen en het ontstaan van hart- en herseninfarcten speelt het afweersysteem een belangrijke rol.

Krachtenbundeling

Om ervoor te zorgen dat het ontspoorde immuunsysteem gezond wordt en blijft hebben de Samenwerkende Gezondheidsfondsen en de Topsector Life Sciences & Health een onderzoeksprogramma opgezet om veelbelovend onderzoek te financieren. Vele onderzoekers hebben hiervoor de krachten gebundeld met belanghebbenden zoals patiënten, artsen, gezondheidsfondsen en bedrijven in een unieke samenwerking in ziekte-overstijgend immunologisch onderzoek.

Wat maakt deze samenwerking zo uniek?

In dit programma komen specialisten bij elkaar uit velden die normaliter niet zo snel met elkaar samenwerken. In plaats van dat er gekeken wordt naar een bepaald ziektebeeld, kijkt men naar de achterliggende oorzaak: een fout in het immuunsysteem. Door op deze manier ziekte-overstijgend met elkaar samen te werken, ontstaat er een kruisbestuiving die de ontwikkeling van nieuwe behandelingen versnelt voor een groot aantal ziekten.

Patiënten: cruciale partner binnen de projecten

Bovendien zijn de patiënten een cruciale partner binnen de projecten. Door hun betrokkenheid in de programmacommissie kunnen de vragen die bij hen leven in het onderzoek meegenomen worden. Ook kunnen de onderzoekers door de inbreng van de patiënten vaststellen welke behandelingen te intensief zijn en waar voor hen de grens ligt. Tot slot kunnen de patiënten door hun betrokkenheid beter op de hoogte gehouden worden over het verloop van het onderzoek en de vervolgstappen.

Wat zijn de belangrijkste resultaten?

  • Inmiddels zijn de eerste patiënten met reuma behandeld met cellulaire immunotherapie om het overactieve immuunsysteem in balans te brengen. Hierbij is kennis over kanker gebruikt voor behandeling van reuma.
  • Daarnaast is een methode ontwikkeld om veranderingen in functie van het immuunsysteem te meten en te kijken hoe dat verschilt van patiënt tot patiënt.
  • Ook is gebleken dat eigenschappen van antistoffen verschillen tussen chronische en niet-chronische auto-immuunziekten. Dit kunnen aanknopingspunten zijn voor nieuwe behandelingen.
  • Tot slot is met extra geld van ZonMw voor Covid-onderzoek gebleken dat Covid-19 vaccins effectief zijn bij mensen met een auto-immuunziekte en geen extra klachten geven.

ImmuneHealthSeed: vervolg op immunologie programma

Op 1 juli 2023 is het publiek-private samenwerkingsproject ImmuneHealthSeed van start gegaan – een vervolg op eerder ziekte overstijgend immunologisch onderzoek. Het project is gefinancierd met 3 miljoen euro PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld aan de Samenwerkende Gezondheidsfondsen ter stimulering van publiek-private samenwerkingen. Aanvullend hierop heeft het bedrijfsleven 800.000 euro cofinanciering toegezegd. Het doel van ImmuneHealthSeed: behandelingen op maat voor verschillende auto-immuunziekten en patiëntengroepen. De onderzoekers willen met behulp van de Immunological Disease Activity score (IDA) voorspellen welke therapie het beste en blijvend zal werken bij uiteenlopende immunologische aandoeningen.  Klik hier als je meer wil weten over ImmuneHealthSeed.

 

Lees hier meer over het Programma Immunologie.