Subsidieoproep Programma
Humane meetmodellen

Oproep tot het indienen van publiek-private samenwerkingen (PPS) voor de ontwikkeling van humane meetmodellen.

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Topsector LSH (Life Sciences & Health) stellen 3,2 miljoen euro voor PPS (publiek-private samenwerkingen) beschikbaar voor de ontwikkeling van humane meetmodellen.
Het doel van het programma Humane meetmodellen is om de ontwikkeling van betere humane meetmodellen voor gezondheids(zorg)onderzoek te versnellen. Zo draagt de SGF bij aan effectieve(re) wetenschap die minder afhankelijk wordt van proefdieronderzoek. Deze doelstellingen sluiten aan bij de ambities van de landelijke Transitietraject Proefdiervrije Innovatie (TPI), onder coördinatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
De oproep is uitgezet in samenwerking met ZonMw en NWO – domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Financiële toekenning en voorwaarden

Afhankelijk van het type onderzoek (fundamenteel, industrieel of experimenteel) en de bijdragen van private en publieke partijen binnen het samenwerkingsproject, kan per onderzoek tussen 0,5 en 1 miljoen euro PPS-toeslag worden aangevraagd. Aanvragen kunnen worden ingediend door een consortium bestaande uit minimaal één onderzoeksorganisatie en minimaal één private partij.

Save-the-date: 16 september netwerkbijeenkomst

Op 16 september wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd om partijen gelegenheid te bieden om kansen voor samenwerking te verkennen. Geïnteresseerde onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom en kunnen zich uiterlijk op 5 september 2019 aanmelden via een e-mail aan humanemeetmodellen@gezondheidsfondsen.nl o.v.v. ‘Netwerkbijeenkomst’. De bijeenkomst vindt plaats van 13.30-16.30 uur bij NWO in Utrecht (Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht).

Aanmelden uiterlijk 5 september

Wij vragen u uiterlijk 5 september 2019 uw onderzoeksidee aan te melden via een e-mail aan humanemeetmodellen@gezondheidsfondsen.nl o.v.v. ‘Aanmelding Humane meetmodellen’. In deze e-mail dienen de volgende gegevens te zijn opgenomen:

  • naam en e-mailadres hoofdaanvrager
  • een omschrijving van het projectidee in 200 woorden (in het Engels)
  • namen van potentiële samenwerkingspartners
  • de naam van degene die namens uw project aanwezig zal zijn bij de netwerkbijeenkomst op 16 september in Utrecht.

Aanvraag uiterlijk 5 november

Een volledige aanvraag, middels het aanvraagformulier, moet uiterlijk 5 november (14.00 uur) 2019 ingediend worden.
Met vragen over de oproep kunt u contact opnemen via humanemeetmodellen@gezondheidsfondsen.nl.

In de FAQ vindt u de meest voorkomende vragen, met bijbehorende antwoorden.

Downloads: