Inloggen

Over ons

De SGF is aanspreekpunt en spreekbuis van de gezondheidsfondsen in Nederland.

Visie
We zien het als onze verantwoordelijkheid om het debat over de volksgezondheid en de toekomstige inrichting van ons zorgstelsel te beïnvloeden en bij te dragen aan een gezonde samenleving.

De komende jaren neemt de vraag naar zorg toe, stijgen de kosten van onze gezondheidszorg en groeit het tekort aan personeel. Daarom moeten we de verzorgingsstaat omvormen tot een maatschappij waarin we meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid verwachten van burgers en patiënten. De overheid trekt zich verder terug en stelt minder geld beschikbaar voor medisch onderzoek. Daardoor doen onderzoekers een groter beroep op gezondheidsfondsen.

Missie
We vervullen een rol als agendasetter, aanjager en verbinder en zetten ons in voor een samenleving waarin mensen gezonder leven, de best mogelijke behandeling krijgen en optimaal participeren. Onze missie ligt in het verlengde van de ambities van de individuele gezondheidsfondsen. De SGF komt op voor de leden en biedt hen een platform voor onderlinge kennisuitwisseling.

Partners
We werken samen met alle betrokken partijen in de gezondheidszorg, zoals zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, onderzoekers, beleidsmakers, patiëntenorganisaties en de overheid.

Zie ook
Publicaties van de SGF