Inloggen

Leden

De SGF bestaat op dit moment uit 20 gezondheidsfondsen. Alle grote en veel kleine ziektebeelden zijn hierbij vertegenwoordigd, waardoor de SGF kan spreken over alle belangrijke gezondheidsthema's.

Activiteiten van leden
Onze leden werven jaarlijks samen ongeveer 300 miljoen euro aan giften en donaties. Hiermee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid. Hoogopgeleide medewerkers van de fondsen werken aan steeds betere en innovatieve zorg, voorlichting die de juiste mensen bereikt en goed wetenschappelijk onderzoek.

Reden samenwerking
De SGF is in 2002 opgericht voor inhoudelijke afstemming en samenwerking op fondsoverstijgende onderwerpen. Sindsdien vroegen verschillende ontwikkelingen in de gezondheidszorg om steeds intensievere samenwerking. Belangrijke issues in de zorg zoals de wijzigingen in het gezondheidsstelsel hebben betrekking op meerdere ziektebeelden. Daarnaast neemt de samenhang tussen ziektebeelden (comorbiditeit) toe, zodat een afzonderlijke benadering van ziektebeelden lang niet altijd meer effectief is.