Functieprofiel Coördinator Alliantie Alcoholpreventie Jeugd

(0,6 – 0,8 FTE)

Algemeen

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen werken aan een meerjarige preventieagenda en kiezen daarbij de jeugd als belangrijkste doelgroep. Met het programma Gezonde Generatie willen we op de belangrijkste leefstijlthema’s in 2040 de gezondste jeugd van de wereld hebben. Het werken aan alcoholpreventie door het terugdringen van alcoholgebruik en alcoholschade is daarbij een belangrijk thema. Een van de strategische middelen is het opzetten van een alliantie waarbij gezondheidsfondsen en externe partijen samenwerken aan een inspirerend doel en bijbehorende strategie. Voor het managen van de alliantie zoeken we een bevlogen en kundige coördinator. Deze coördinator heeft sterke verbindende eigenschappen en weet sturing te geven aan mensen, processen en projecten in een complex krachtenveld. Hij/zij is in staat om vertrouwen te winnen van alle bij de alliantie betrokken stakeholders en dit om te zetten in krachtige acties om de ambities van de alliantie te realiseren.

Hoofddoelen van de functie

 • Organiseren van een inspirerend samenwerkingsproces waarin alle betrokken kernpartijen bijdragen aan de gezamenlijk geformuleerde ambitie en daarbij concrete resultaten realiseren op een duurzame en wetenschappelijk onderbouwde manier.
 • Informeren, inspireren en involveren van relevante andere actoren die het doel (zouden kunnen) ondersteunen.

Taken coördinator

 • Realisatie van de strategie en projectleiding van de actieagenda van de alliantie (met specifieke aandachtvoor lobby, communicatie, onderzoek en stakeholdermanagement).
 • Opzetten en leidinggeven aan een ondersteunend bureau
 • Verbinden van relevante stakeholders en veldpartijen en het uitbouwen van de alliantie met nieuwe partijenen ambassadeurs.
 • Afstemmen en coördineren van de activiteiten van de partners en het faciliteren van de verschillende werkgroepen en bijeenkomsten van de Alliantie.
 • Verwerven van extra financiële steun voor nieuwe activiteiten.
 • Op basis van het meerjarenprogramma van de Gezonde Generatie opstellen van een (meerjaren)plan en begroting.
 • Het afstemmen van werkzaamheden en leerervaringen met coördinatoren van andere allianties.

Kennis en Ervaring

 • HBO/WO- opleiding met ervaring in bestuurskunde/ management openbaar bestuur en programmamanagement.
 • Ervaring in het opzetten en managen van duurzame samenwerkingsverbanden in het maatschappelijk of gezondheidsdomein.
 • Affiniteit met gezondheidsmanagement, lobby, onderzoek en communicatie.
 • Visie op/ervaring met de thema’s leefstijlverandering, gezondheid & preventie en alcoholbeleid.
 • Ervaring in het werken in een politiek bestuurlijke context.

Attitude en vaardigheden

 • Netwerker en activator met uitstekende leidinggevende en communicatieve kwaliteiten.
 • Weet gezag op te bouwen vanuit inhoudelijke/strategische visie en procesvaardigheden. (handelt vanuit vertrouwen en gezag, niet vanuit macht/hiërarchie)
 • Is intrinsiek gemotiveerd, zet algemeen belang voorop en weet de oprichtingspartners in positie te brengen
 • Kan schakelen tussen een hoog abstractieniveau en de uitvoering (type “meewerkend voorman”)
 • Teamplayer en bouwer met grote mate van flexibiliteit, doorzettingsvermogen, pro-activiteit, sensitiviteit en “hands-on” mentaliteit
 • Verbinder met vermogen om koers te houden te midden van steeds wisselende omstandigheden en belangen. Weet daarnaast strategisch en tactisch te handelen.
 • Heeft passie voor de doelstellingen van het programma Gezonde Generatie.

Aanstelling, standplaats, salariëring

 • De coördinator komt in dienst van de SGF. Hij legt inhoudelijk verantwoording af aan de stuurgroep van de samenwerkende kernpartijen en hiërarchisch aan de directeur van de SGF.
 • Aanstelling voor de duur van 1 jaar met intentie tot vaste dienst.
 • Inschaling volgens de CAO van het Longfonds in functievak L (max. € 5.768,- bij fulltime dienstverband).
 • Standplaats is afwisselend bij de SGF in Amersfoort en bij de kantoren van de kernpartners
 • Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een medewerker van de gezondheidsfondsen.

Geïnteresseerd?

 • Stuur voor 22 mei een korte motivatiebrief en CV naar Mark Monsma, directeur SGF (gezondegeneratie@gezondheidsfondsen.nl)
 • Meer informatie bij de huidige kwartiermaker Jaap de Graaf (06-22201286)