Functieprofiel Coördinator Alliantie Gezonde Voeding Jeugd

(0,6 – 0,8 FTE) 

Algemeen 

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) werken aan een meerjarige preventieagenda en kiezen daarbij de jeugd als belangrijkste doelgroep. Met het programma Gezonde Generatie willen we op de belangrijkste leefstijlthema’s in 2040 de gezondste jeugd van de wereld hebben. Het bevorderen van een gezonde omgeving en een gezond voedingspatroon is daarbij een belangrijk thema. Eén van de strategische middelen is het opzetten van een alliantie Gezonde Voeding Jeugd waarbij gezondheidsfondsen en externe partijen samenwerken aan een inspirerend doel en bijbehorende strategie. Voor het managen van deze alliantie zoeken we een bevlogen en kundige coördinator. Deze coördinator heeft sterke verbindende eigenschappen en weet sturing te geven aan mensen, processen en projecten in een complex krachtenveld. Hij/zij is in staat om vertrouwen te winnen van alle bij de alliantie betrokken partners en stakeholders en dit om te zetten in krachtdadige acties om de ambities van de alliantie te realiseren. 

Hoofddoelen van de functie 

 • Organiseren van een inspirerend samenwerkingsproces waarin alle partijen bijdragen aan de gezamenlijk geformuleerde ambitie en daarbij concrete resultaten realiseren op een duurzame en wetenschappelijk onderbouwde manier. 
 • Informeren, inspireren en involveren van relevante andere actoren die het doel (zouden kunnen) ondersteunen. 

Taken coördinator 

 • Vorm en inhoud geven aan samenwerking tussen de (kern)partners en het ondersteunende bureau, gericht op zowel inhoud als governance.
 • Verder opstellen en operationaliseren van de strategie en actieagenda van de alliantie (met specifieke aandacht voor public affairs, communicatie, onderzoek en stakeholdermanagement).
 • Het afstemmen en coördineren van de activiteiten van de partners en het faciliteren van de verschillende werkgroepen en bijeenkomsten van de alliantie.
 • Uitbouwen van de alliantie met nieuwe partijen enambassadeurs.
 • Verwerven van extra financiële steun voor nieuwe activiteiten.
 • In lijn met het programma van de Gezonde Generatie opstellen van een (meerjaren)plan en begroting voor de alliantie.
 • Het afstemmen van werkzaamheden en leerervaringen met de coördinatoren van de andere allianties verbonden aan het programma Gezonde Generatie.

Kennis en Ervaring 

 • WO/HBO+ opleiding (bijv. bestuurskunde, politicologie, management openbaar bestuur). Ervaring met of affiniteit met gezondheidsmanagement, public affairs, onderzoek en communicatie is eenpre. 
 • Ervaring in het opzetten en managen van duurzame samenwerkingsverbanden in het maatschappelijk / gezondheidsdomein.
 • Visie op/ervaring met de thema’s leefstijlverandering, gezonde omgeving en/of gezond voedingspatroon.
 • Ervaring in het werken in een politiek bestuurlijke context.

Attitude en vaardigheden 

 • Netwerker en activator met uitstekende leidinggevende en contactuele kwaliteiten. 
 • Weet gezag op te bouwen vanuit inhoudelijke/strategische visie en procesvaardigheden (handelt vanuit vertrouwen en gezag en niet vanuit macht en hiërarchie).
 • Kan schakelen tussen een hoog abstractieniveau en de uitvoering.
 • Teamplayer en bouwer met grote mate van flexibiliteit, doorzettingsvermogen, pro-activiteit, sensitiviteit en “hands-on” mentaliteit.
 • Verbinder met vermogen om koers te houden te midden van steeds wisselende omstandigheden en belangen. Weet daarnaast strategisch en tactisch te denken en handelen.
 • Heeft passie voor de doelstellingen van de alliantie Gezonde Voeding Jeugd en de GezondeGeneratie.

Aanstelling, standplaats, salariëring 

 • De coördinator komt in dienst van de SGF. De coördinator legt inhoudelijk verantwoording af aan de stuurgroep van de samenwerkende kernpartijen en hiërarchisch aan de directeur vande SGF.
 • Aanstelling voor de duur van 1 jaar met intentie tot vastedienst.
 • Standplaats is afwisselend bij de SGF in Amersfoort en bij de kantoren van dekernpartners.
 • Inschaling volgens de CAO van het Longfonds in functievak L (max. € 5.768,- bij fulltime dienstverband).
 • Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar iemand van degezondheidsfondsen.

Geïnteresseerd?

 • Stuur voor 22 mei een korte motivatiebrief en CV naar Mark Monsma, directeurSGF (gezondegeneratie@gezondheidsfondsen.nl)
 • Meer informatie bij de huidige kwartiermaker Jaap de Graaf (06-22201286)