Transitie Proefvrije
Innovatie

Gezondheidsfondsen zetten zich samen met andere partijen in om alternatieven voor dierproeven te stimuleren.
Dit doet de SGF als partner van de landelijke Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI).

Samen partnerorganisaties als KNAW, RIVM, ZonMw, Stichting Proefdiervrij en de Rijksoverheid hebben we de ambitie om Nederland koploper in de internationale transitie met proefdiervrije innovatie te maken.

Binnen TPI werken wetenschappers, bedrijven en overheden samen om onderzoeken en testen zonder dieren sneller en beter de ruimte te geven waarbij de relevantie voor mens, dier en ecosysteem centraal staat. Vanuit de Rijksoverheid zijn zes departementen betrokken en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voert de regie.

Eén van de onderdelen van het TPI traject is het vernieuwingsnetwerk ‘Innovatief gezondheidsonderzoek’. Dit netwerk heeft als doel om onderzoeksfinanciers te stimuleren de beweging te maken van financiering van onderzoek met proefdieren naar financiering van onderzoek met humane meetmodellen. Het netwerk zal onderzoeken hoe onderzoeksfinanciers ‘carrots and sticks’ kunnen gebruiken om te verleiden en faciliteren. Meer informatie over de Transitie Proefdiervrije Innovatie en de bijbehorende projecten en netwerken is binnenkort beschikbaar via de Rijksoverheid.