Programma
Beter Gezond

Samen met de Topsector Life Sciences & Health heeft de SGF geld beschikbaar gesteld voor een publiek-privaat onderzoeksinitiatief wat moet leiden tot innovatieve oplossingen om mensen met een chronische ziekte in staat te stellen zo fit en actief mogelijk te leven. Binnen dit programma is het project MyOwnResearch gehonoreerd.

In het project MyOwnResearch dragen mensen met een chronische aandoening bij aan oplossingen voor hun eigen aandoening. Het doel van dit project is om de grote inzet en vindingrijkheid van patiënten waarmee zij zelf iets ondernemen om hun eigen gezondheid te verbeteren, te ondersteunen met een passende methodische aanpak. Op deze manier krijgen individuele patiënten sneller uitsluitsel of een gekozen aanpak voor hem of haar werkt. Tegelijk levert dit ook bruikbare medisch-wetenschappelijke resultaten op. De veronderstelling is dat op deze manier sneller relevante kennis wordt ontwikkeld dan met de gebruikelijke onderzoeksmethoden en dat werkzame therapieën en producten sneller getoetst worden en hun weg vinden in de praktijk.

De aanpak van MyOwnResearch wordt toegepast op de veelvoorkomende combinatie van vermoeidheid- en buikklachten, waarbij een behandeling met probiotica en een ander supplement mogelijk uitkomst biedt voor de patiënt. MijnEigenOnderzoek maakt een persoonlijke benadering mogelijk die snel leidt tot verbetering van kwaliteit van leven.

Het publiek-private consortium bestaat, naast de trekkers Amsterdam Universitair Medische Centra (Amsterdam UMC) als kennisinstelling en Stichting Mijn Data Onze Gezondheid (MD|OG) als patiëntenorganisatie, uit: Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Maastricht, Winclove Probiotics B.V., Springfield Nutraceuticals, Microbiome Centre, Biovis Diagnostik, Nutricia en Holland Health Data Coöperatie. Meer informatie over het onderzoek lees je hier.